Urologie (Heelkunde van nier, blaas en urinewegen): Samenwerking

campus Sint-Augustinus - route 147

campus Sint-Vincentius - route 113

Samenwerking binnen GZA Ziekenhuizen

Vanzelfsprekend werken niet alleen de teams binnen onze afdeling nauw samen. Ook buiten de dienst urologie zoeken we actief naar samenwerkingen om de best mogelijke behandeling voor onze patiënten mogelijk te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • de samenwerking met specialisten van het Iridium Kankernetwerk voor urologische oncologie
  • gezamenlijke raadplegingsmomenten met gynaecologen om bekkenbodemproblemen bij vrouwelijke patiënten multidisciplinair te behandelen.