Prenatale diagnostiek en Maternal Intensive Care (MIC)

Bij een verhoogde kans of een aangetoonde afwijking bij jullie ongeboren kind kunnen jullie terecht op de dienst prenatale diagnostiek voor een expertise echografie en invasieve diagnostiek. Indien er zich ernstige zwangerschapscomplicaties voordoen of er een dreigende vroeggeboorte is word je opgenomen op de dienst MIC.

campus Sint-Augustinus - route 112

Wat doet de dienst prenatale diagnostiek?

Als we een vermoeden hebben of er een verhoogde kans is op een afwijking bij jullie ongeboren kind, kunnen jullie terecht op de dienst prenatale diagnostiek voor een uitgebreide echografie en invasieve diagnostiek (vruchtwaterpunctie, vlokkentest…). Deze afwijkingen zijn vaak complex en daarom pakken we deze vaak multidisciplinair aan. Zo is er een nauwe samenwerking met o.a. de neonatologen, de kindercardioloog, de kinderchirurg, de geneticus…

 

Wat doet de dienst Maternal Intensive Care (MIC)?

Bij ernstige complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling of bij dreigende vroeggeboorte kan je opgenomen worden op onze dienst Maternal Intensive Care. Hier volgen we zowel de gezondheid van de moeder als van het ongeboren kind intensief op. Onze dienst MIC behoort tot één van de acht erkende Vlaamse Perinatale centra. Binnen het perinataal centrum is er een zeer nauwe samenwerking tussen de dienst MIC en de dienst neonatologie. Verder is er een multidisciplinaire aanpak afhankelijk van het type gezondheidsprobleem. Zo is er een nauwe samenwerking met dienst kindercardiologie, kinderneurologie, kinderchirurgie, genetica, psychologie,… Op de dienst MIC is er 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur permanentie voorzien door een enthousiast team van gespecialiseerde vroedvrouwen onder leiding van een ervaren team van MIC-artsen. Alle MIC-artsen hebben na bijkomende opleiding van twee jaar een bijzondere bekwaamheid behaald in de foeto-maternele geneeskunde.

Je kan om verschillende redenen opgenomen worden op de dienst MIC:

  1. Gezondheidsproblemen die toevallig optreden tijdens de zwangerschap: appendicitis, nierbekkenonstekingen, longontsteking, …
  2. Voorafbestaande gezondheidsproblemen die verergeren tijdens de zwangerschap: hoge bloeddruk, diabetes mellitus, nierlijden,…
  3. Ernstige complicaties die eigen zijn aan een zwangerschap: dreigende vroeggeboorte, bloedingsproblemen, vroegtijdig breken van de vliezen, meerlingzwangerschappen,…
  4. Gezondheidsproblemen bij het ongeboren kind: aangeboren afwijkingen, groeirestrictie…
  5. Problemen in het kraambed: ernstige bloedingen , infecties,…