Verloskunde, prenatale diagnostiek en Maternal Intensive Care: Materniteit campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Augustinus - Route 12

Campus Sint-Vincentius - Route 73

Campus Sint-Jozef - Gelijkvloers

Welkom op de materniteit van campus Sint-Augustinus

Beste toekomstige ouder(s),

Binnenkort wordt je/jullie kindje geboren in ons ziekenhuis. Ons verloskundig team wil je omringen met de beste zorg. Dat team bestaat uit onze gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten, vroedvrouwen, lactatiekundigen, kinderverzorgsters en kinesisten. Wij hopen alvast dat je mag genieten van een goede zwangerschap om daarna met ons dit avontuur tegemoet te gaan. Alvast welkom op onze afdeling!