Materniteit campus Sint-Augustinus: Maternale Intensive Care (MIC)

Wat is de MIC?

Op de MIC (Maternal Intensive Care) worden zwangere patiënten met een ernstige pathologie en zwangere of bevallen patiënten die doorverwezen werden uit andere ziekenhuizen, geobserveerd. Het verloskwartier en MIC zijn in de praktijk niet van elkaar gescheiden en vormen één afdeling. Je gynaecoloog zal je verwijzen naar de MIC-afdeling. De MIC-arts en de MIC- vroedvrouwen zullen je uitleggen waarom een opname nodig is en waaruit de behandeling zal bestaan.

Je gynaecoloog maakt deel uit van een team dat tracht het probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Het MIC-team bestaat uit vroedvrouwen, kinderartsen-neonatologen gespecialiseerd in de zorg voor de allerkleinsten, anesthesisten, de artsen van het centrum voor menselijke erfelijkheid en andere specialisten van het ziekenhuis. Wij beschikken over de modernste apparatuur om de toestand van moeder en kind permanent te evalueren. Daarenboven staan alle andere diensten van het ziekenhuis, met hun infrastructuur, dag en nacht ter beschikking. Je zal naast de behandelende gynaecoloog ook de dienstdoende gynaecoloog van de afdeling en de arts-assistent zien. Zo kunnen we jouw toestand optimaal opvolgen. De behandeling gebeurt evenwel altijd in samenspraak met de behandelende gynaecoloog.

Verpleegster binnen de materniteit

Voor wie?

Op deze afdeling komen hoogrisicozwangeren terecht met zwangerschapscomplicaties die een opname vereisen, bijvoorbeeld:

  • vroegtijdige weeën
  • bloeddrukproblemen
  • groeiachterstand
  • bloedingen

Voor de behandeling werkt het MIC-team volgens protocols, opgesteld in overleg met collega-gynaecologen en in overeenstemming met de gangbare nationale en internationale richtlijnen. Daarbij houdt het altijd rekening met de unieke situatie en levenssfeer van de patiënte.

Onderzoeken

CTG

Het CTG of de monitor geeft enerzijds weeën weer, en anderzijds de harttonen van de baby. Als het hartpatroon goed is, geeft de monitor aan dat de baby in orde is. Als het patroon afwijkend is, dan moeten we soms een bijkomende echo nemen of gaan we zelfs over tot verlossing van de baby.

CTG

Echografie

De groei, de structuren van de organen, de doorbloeding doorheen de navelstreng, de hoeveelheid vruchtwater, de plaats van de nageboorte ... kunnen we nakijken met een echografie. Zo kunnen we informatie geven over het welzijn van de baby. Een echografie is dus een prenataal onderzoek waarbij een beeld van het ongeboren kind zichtbaar gemaakt wordt op een scherm door terugkaatsing van geluidsgolven in het lichaam. Dat onderzoek gebeurt wekelijks, tenzij de arts het anders voorschrijft. Een echografie is volledig pijnloos en ongevaarlijk.

echografie MIC

Doppler

Het doppleronderzoek gaat de bloedstroom doorheen de verschillende bloedvaten van de baby na. De doorstroming doorheen de navelstreng geeft een idee over de werking van de nageboorte. Als die afwijkend is, moet de baby intensief gevolgd worden met een echo en een CTG.

doppler onderzoek na de geboorte

Onderzoeken moeder

We controleren voortdurend de bloeddruk, het bloed en de urine, de pols en het gewicht van de moeder. Dagelijks komt de MIC-arts samen met de assistent en de vroedvrouwen langs om de toestand van moeder en baby op te volgen. Wekelijks bespreken de vroedvrouwen, de gynaecologen, neonatologen, genetici, kinderchirurg ... alle patiënten van de MIC-afdeling om zo de beste zorgen voor moeder en kind aan te bieden.

een onderzoek bij de moeder in de MIC

Bezoekje aan de neonatologie

Alle ouders waarbij we een vroegtijdige bevalling verwachten, krijgen de kans om de prematurenafdeling te bezoeken. Zo kunnen ze al kennis maken met de dienst, de verpleging en de dokters voor de geboorte van hun kind.

 

Contact

  • Opname op MIC: tel. 03 443 35 95, waar je doorverbonden wordt met de MIC-stafarts van wacht of de MIC-assistent(e).
  • De artsen kan je bereiken via de raadpleging, tel.03 443 36 63, of via het algemeen nummer van Sint-Augustinus, tel.03 443 30 11.