Materniteit campus Sint-Augustinus: Naar het verloskwartier

Korte beschrijving van het verloskwartier

De arbeidsverloskamers bevinden zich op de derde verdieping (route 441). Het verloskwartier beschikt over tien arbeidsverloskamers waarvan er zes uitgerust zijn met een relaxatie- en bevallingsbad. Er is een volledig uitgeruste operatiezaal voor keizersnedes en bevallingen van hoogrisicopatiënten.

 

Wat gaat er gebeuren?

Je wordt onthaald door een vroedvrouw. Zij heeft een inleidend gesprek waarbij ze vraagt naar het verloop van de zwangerschap, wie de gynaecoloog is ...

Vervolgens word je aan een monitor (cardiotocografie/CTG) gelegd. Met het CTG-onderzoek worden de harttonen van de baby en de activiteit van de baarmoeder geregistreerd. Dat duurt meestal een halfuur. Om de ontsluiting te bepalen, voert de vroedvrouw een vaginaal onderzoek uit. Na die eerste evaluatie wordt de gynaecoloog op de hoogte gebracht. Hij of zij beslist, in samenspraak met de vroedvrouw, of je al dan niet op de verlosafdeling moet blijven.

De vroedvrouw volgt jou en je partner of begeleider de hele tijd op. Ze zal de gynaecoloog op regelmatige tijdstippen inlichten. Ze zorgt ervoor dat je arbeid en de bevalling op een zo veilig en comfortabel mogelijke manier verloopt.

Het verloskwartier van GZA waar vrouwen kunnen bevallen

Bezoekers op het verlosblok

In de arbeidsverloskamer mag je je laten bijstaan door één persoon naar keuze. In de meeste gevallen is dat uiteraard de partner. We vragen om familieleden en vrienden pas te verwittigen wanneer je op de materniteit definitief een kamer toegewezen kreeg. De verloskamer is een gesloten afdeling waar geen plaats is voor bezoekers en ook geen bezoekuren zijn. Omwille van ons beroepsgeheim en privacy van de patiënt geven we geen informatie door.

Je doula of kinesist ter ondersteuning tijdens de arbeid zijn steeds welkom.