Materniteit campus Sint-Augustinus: Pijnbestrijding

Functie van baringspijnen?

Baringspijnen worden veroorzaakt door een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren en worden in sterke mate bepaald door individuele interpretatie en anticipatie. Hoeveel pijn je gaat ervaren is dus moeilijk te voorspellen.

Baringspijn heeft een duidelijke functie tijdens de baring. In het bevallingsproces speelt het een rol bij het signaleren van de vooruitgang en het opmerken van knelpunten en complicaties. De pijn zet daarnaast ook nuttige stressmechanismen in werking, zoals de stijging van de oxytocinespiegels, en dat is belangrijk voor de vooruitgang van het baringsproces.

Pijn die je als abnormaal en onnodig ervaart, is minder goed te verdragen dan pijn waarvan je weet dat die erbij hoort en zelfs een belangrijke functie heeft. Baringspijn is een deel van het natuurlijke proces. De weeën kondigen de voorbereiding van de geboorte van het kindje aan.
Tijdens de arbeid wordt er bèta-endorfine vrijgezet vanuit de hypofyse, wat een natuurlijke pijnverlichtende werking heeft. Endorfine verandert het bewustzijnsniveau. Het geeft een gevoel van euforie, succes en verbetert het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daardoor kan je meer aan dan je vermoedt. Ook de baby krijgt een deel van die endorfines waardoor hij de arbeid op een meer comfortabele manier kan doormaken.

Verpleegster geeft zwangere vrouw meer info

Klassieke hulpmiddelen:

 • Bereid je goed voor: zorg ervoor dat je goed weet wat er gaat gebeuren en wat je zelf allemaal kan doen. Dan heb je meer controle over de situatie en meer inzicht in de arbeid en baringspijnen. Bovendien zal je meer ontspannen zijn.
 • Ademhalingstechnieken: die kan je tijdens de prenatale oefeningen al leren of je kan ze samen met de vroedvrouw inoefenen.
 • Relaxatie in het ligbad: als je toestand dat nog toelaat, kan je gebruik maken van het ligbad. Dat draagt bij tot een goede pijnbestrijding en het bevordert de ontsluiting.
 • Relaxatieoefeningen op de zitbal: ook het gebruik daarvan kan je tijdens de prenatale oefeningen leren. De vroedvrouw kan je daar ook wat meer uitleg over geven.
 • Beluisteren van muziek waarvan je rustig wordt.
 • Massage door je partner kan helpen om de weeën beter te verdragen.
 • Warmte in de rug (warmtedekentjes zijn aanwezig).
 • Van houding wisselen: van houding veranderen tijdens de weeën heeft veel voordelen. Probeer uit in welke houding je je het best kan ontspannen en wat voor jou het best aanvoelt. Je kan bijvoorbeeld ook staande een wee opvangen. Of zittend, terwijl je voorover leunt op een tafel. Bij rugweeën kan het prettig zijn om op je handen en knieën te zitten. Ga niet te snel in bed liggen. Wil je toch gaan liggen? Probeer dan eens of het goed voelt om op je zij te liggen. Rondlopen kan ook prettig zijn.

Medicamenteuze hulpmiddelen: epidurale verdoving

Hoe een bevalling verloopt, heeft niemand helemaal in de hand. Je hoeft je niet zwak te voelen als je om pijnstilling vraagt. Een gevoel van falen omdat de arbeid en bevalling anders verlopen dan verwacht, is een gevoel dat niet thuishoort bij het baren van een kindje. Elke vrouw doet wat in haar vermogen ligt en verder is het de loop van de natuur en de omstandigheden die bepalen hoe de baby uiteindelijk geboren wordt. Een deskundig team van gynaecologen, anesthesisten en vroedvrouwen zal je alvast volop steunen.

Pijnloos bevallen?

De doeltreffendste methode van pijnstilling tijdens de arbeid en bevalling is de epidurale analgesie, ook ruggenprik genoemd. De anesthesist dient de pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje in de rug. Een anesthesist is een arts die gespecialiseerd is in het verdoven van patiënten in de operatiekamer, maar daarnaast is hij ook een expert in pijnverzachting, zoals bij bevallingen.

De ruggenprik

Na het plaatsen van een infuus ga je op je zij of gebogen rechtop zitten. Na ontsmetting wordt de huid met een lokaal verdovend middel geïnfiltreerd. Met een speciale techniek zoekt de anesthesist de epidurale ruimte op. De bedoeling van de epidurale verdoving is alleen de pijn wegnemen, niet het gevoel van de weeën. Op die manier voel je tijdens de bevalling de persweeën en kan je gelijktijdig met de contracties mee persen.

Kan het bij elke bevalling?

Na bepaalde rugoperaties kan het zijn dat een epidurale verdoving niet kan worden uitgevoerd. Afwijkingen van de rug kunnen de plaatsing ook bemoeilijken (scoliose, discushernia …).

Uitzonderingen waarbij geen epidurale mogelijk is:

 • stollingsstoornissen;
 • lokale infectie van de huid ter hoogte van de punctieplaats;
 • allergie op lokaal verdovende middelen.

Zo nodig kan je voor de bevalling altijd een consult anesthesie via het secretariaat tel. 03 443 3613 aanvragen.

Wanneer kiezen voor een epidurale verdoving?

De dienst anesthesie staat dag en nacht ter beschikking. Na een oproep kan een anesthesist binnen het half uur voor pijnstilling zorgen. In principe is dus op elk ogenblik een epidurale prik mogelijk.

Nevenwerking
 • bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een infuus of indien nodig met medicatie;
 • zware benen, waardoor je het bed niet mag verlaten tijdens de verdoving;
 • rugpijn. Enkele dagen drukpijn ter hoogte van de punctieplaats is mogelijk. Langdurige rugpijn wordt niet veroorzaakt door de verdoving, maar kan wel door de zwangerschap ontstaan;
 • hoofdpijn: uitzonderlijk kan bij het uitvoeren van de epidurale techniek de zak die rond het ruggenmerg ligt, worden doorboord. Dat kan aanleiding geven tot hoofdpijn, die echter goed kan worden behandeld.

Er is geen risico voor de baby.