Materniteit campus Sint-Augustinus: Praktische informatie voor wanneer je het ziekenhuis verlaat

Wanneer mag je naar huis?

Op de derde dag na de bevalling (bij een keizersnede op de vierde dag) ga je naar huis. Als er complicaties optreden, kan de opnameduur met goedkeuring van je gynaecoloog verlengd worden. De kinderarts en je gynaecoloog komen op de dag van ontslag bij je langs. Tijdens het weekend of op een feestdag zal je bezoek krijgen van de gynaecoloog van wacht of van de assistent. We vragen om nog te wachten op die twee belangrijke visites in de kamer.

Praktische en administratieve informatie na de bevalling

Administratief

Belangrijk wanneer je het ziekenhuis verlaat, is dat je de badge en afstandsbediening die je kreeg bij opname, weer inlevert bij de vroedvrouwen. Ook dien je de papieren voor de geboorteaangifte al opgehaald te hebben.

Verder moet je niets doen bij ontslag. Geef enkel een seintje aan de vroedvrouwen bij je vertrek. We zullen je op dat moment uitschrijven.

 

Financieel

Onze opnamedienst zorgt ervoor dat je gegevens goed worden ingevoerd in het geautomatiseerd systeem van het ziekenhuis. Zo ontvang je na een tweetal maanden een correcte afrekening. Zorg ervoor dat de formulieren van de eventuele hospitalisatieverzekering in orde zijn. Als je de geboortepapieren afhaalt op de opnamedienst, kan je ook de nodige regelingen treffen in verband met rechtstreekse facturatie aan de hospitalisatieverzekering. De geboortepremie wordt uitbetaald vanaf de zesde maand zwangerschap. Als dat nog niet gebeurde, kan je dat alsnog aanvragen via je werkgever.

 

Sociale rechten

Er zijn verschillende verlofmogelijkheden voor zwangeren of jonge ouders, zoals moederschapsverlof, verlenging van moederschapsverlof bij de hospitalisatie van het kindje na de geboorte, vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof, borstvoedingspauzes, ouderschapsverlof en tijdskrediet.

Voor informatie over die vormen van werkonderbreking, kan je terecht bij je werkgever, bij Kind en Gezin of bij de mutualiteit. Als je dat wenst, kan je ook informatie verkrijgen via onze sociale dienst. Spreek daar gerust een vroedvrouw over aan.

Hulp thuis?

Thuis kunnen er nog heel wat vragen opduiken. Daarom kan je een beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw of een vroedvrouw van het Wit-Gele Kruis. Een vroedvrouw voor thuis staat niet alleen in voor medische zorgen bij de moeder, maar geeft ook advies, begeleiding en ondersteuning. Bovendien zorgt zij ook voor je baby. Zij voert een hielprik uit, weegt je kindje … Indien nodig kan ze je doorverwijzen naar je huisarts, gynaecoloog en/of kinderarts.

Gedurende het eerste levensjaar van je baby heb je recht op een aantal visites door een vroedvrouw aan huis. Zij kan je verder begeleiden gedurende die periode en bijstaan in het geven van tips en advies. Die huisbezoeken worden volledig terugbetaald door de mutualiteit (behalve de verplaatsingsonkosten) als de vroedvrouw geconventioneerd is. Dat betekent dat ze zich houdt aan de tarieven, vooraf opgelegd door het RIZIV. Je regelt best zelf de afspraken met de vroedvrouw. 

Sommige van onze eigen vroedvrouwen zijn ook deeltijds zelfstandig en kunnen dus gebeld worden voor postpartumzorg thuis. Je vindt hun namen, adressen en telefoonnummers op het losse formulier in de onthaalbrochure of via deze link

Soms is er hulp nodig van een kraamverzorgster die een paar uurtjes per dag de zorg voor het gezin op zich neemt. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een keizersnede, als je moeder bent geworden van een meerling, meerdere kinderen in het gezin hebt, alleenstaand bent, poliklinisch bevalt, maar ook na een gewone bevalling. De kraamverzorgster voert huishoudelijke taken uit en geeft sociale ondersteuning.

Kraamhulp wordt door verschillende instanties aangeboden. De hulp is niet gratis maar wordt berekend op basis van je inkomsten. Je kan dat best navragen bij de mutualiteit, Kind en Gezin, Familiehulp of een expertisecentrum voor kraamzorg.

Materniteit