Materniteit campus Sint-Augustinus: Verblijf materniteit

Dagindeling

Dagindeling
6.30 – 7 uur Dienstoverdracht vroedvrouwen
7 – 12 uur
 • Verzorging van moeder en baby.
 • Dagelijks bezoek van de kinderarts, de gynaecoloog en de kinesist (indien gewenst).
 • Schoonmaken van de kamer
13 – 13.30 uur Dienstoverdracht vroedvrouwen
17 – 19 uur Bezoek
16 – 20 uur Verzorging van moeder en baby
21 – 21.30 uur Dienstoverdracht vroedvrouwen
Verdeling maaltijden
7.15 – 8.30 uur Ontbijt
12.15 uur Middagmaal + koffie/thee
17.30 uur Avondmaal

Tijdens je verblijf kan je je maaltijden zelf samenstellen via Mijn ZAS*. 

Maaltijden voor de partners zijn een dag op voorhand aan te vragen, via de verpleegkundigen op de afdeling.

Koffie en thee zijn verkrijgbaar tussen 12.30 en 15 uur voor de patiënte en haar partner. Buiten die uren kan je steeds koffie verkrijgen in de cafetaria op het gelijkvloers.

* Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) is het netwerk van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Artsenbezoek

Bezoek van de kinderarts

Bij een keizersnede kijkt de kinderarts je baby onmiddellijk na de geboorte na. Bij een vaginale bevalling kijkt de kinderarts je baby enkel onmiddellijk na bij problemen. In alle andere gevallen komt de kinderarts je baby de eerste dag op materniteit nakijken.

 • Hij of zij controleert de reflexen, de kleur en het hartje van de baby en informeert of er problemen zijn.
 • Hij of zij observeert ook, samen met de vroedvrouwen, de evolutie van het gewicht.

 

Bezoek van de kinesist

Je kan vrijblijvend het bezoek krijgen van een kinesist. De kinesist zal je lichte basisoefeningen aanleren. Die zet je thuis best verder. Na vijf à zes weken heb je voldoende spiertonus opgebouwd om te starten met zwaardere postnatale oefeningen (zes weken voor keizersnede).

Dermatoloog in de wandelgangen van GZA

Bezoekuren

De bezoekuren op de dienst zijn strikt van 17 tot 19 uur, behalve voor de partners en oudere kinderen. Zij zijn uiteraard altijd welkom buiten de bezoekuren. Toch vragen we je om rekening te houden met de rust in het ziekenhuis.

 • Op een tweepersoonskamer willen we je wel verzoeken dat, omwille van de privacy van de andere patiënten, je partner ten laatste om 22 uur naar huis gaat.
 • In de voormiddag en na 20 uur laten we geen bezoek toe in het belang van moeder en kind.

De hoofdingang van het ziekenhuis is gesloten vanaf 20 uur. Je kan het ziekenhuis dan enkel binnenkomen via de dienst spoedgevallen in de Spoorweglaan. We raden je echter aan om zelf je bezoek te beperken en de korte tijd op materniteit volledig te benutten om jouw baby te leren kennen en zijn/haar verzorging en zijn/haar voeding optimaal onder de knie te krijgen.

De partner krijgt een badge om de dienst binnen te kunnen buiten de bezoekuren, want dan zijn de deuren van de afdeling elektronisch afgesloten. Je zal een formulier moeten invullen en ondertekenen voor ontvangst van de badge en de afstandsbediening. Bij ontslag wissel je de badge en afstandsbediening weer in en onderteken je het formulier voor teruggave van beide voorwerpen. Ook als je baby op de neonatale afdeling ligt, wordt er een badge voorzien die toegang verleent tot die afdeling.

Overnachting van je partner

Je partner kan enkel blijven overnachten wanneer je op een eenpersoonskamer ligt. Daarvoor rekenen we een supplement van € 25,00 aan. Dat supplement is niet van toepassing wanneer je verblijft op een luxekamer.

Voor de maaltijden gelden volgende supplementen:

 • ontbijt: € 5,00;
 • middagmaal: € 12,00;
 • avondmaal € 8,00.

 

Stilte in het ziekenhuis

Respecteer de rust van je medepatiënten en beperk lawaaihinder.

 • Sluit je kamerdeur om geluidsoverlast voor je buren te voorkomen.
 • Beperk het aantal bezoekers zodat dat geen overlast veroorzaakt voor eventuele kamergenoten.
 • Voer geen lange gesprekken in de gang.
 • Laat kinderen niet in de gangen en traphallen spelen. Op materniteit is er een lokaal waar bezoekers (met kinderen) terechtkunnen.
 • Demp het geluid van je radio of televisie, zeker na 21 uur.
 • Voer geen lange gsm- of telefoongesprekken na 21 uur.

Als je hinder hebt van medepatiënten of bezoekers, meld dat dan aan een vroedvrouw.

Verblijf op de materniteit van GZA

Wij vragen respect voor onze zorgverleners.

In GZA Ziekenhuizen trachten we je de beste zorg te geven met respect voor de eigenheid van elke patiënt en haar familie. Ook omgekeerd vragen we je als patiënt of bezoeker om het nodige begrip en respect voor onze zorgverleners.

“Respect is net als een glimlach: het kost niets en iedereen stelt het op prijs.”
- Vagner Fernandes Lobosco