Materniteit, verloskamer en neonatologie campus Sint-Vincentius: Consultatie gynaecoloog

Consultatie gynaecoloog

Om je zwangerschap en de ontwikkeling van je baby goed op te volgen, voert de gynaecoloog een aantal onderzoeken uit:  

 

Echografie (of echoscopie) 

Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven, de zogenaamde ‘ultrageluiden’ die zich kunnen verplaatsen in het lichaam en weerkaatsen (echo) op de overgang van zachte structuren naar hardere structuren. Deze ultrageluiden hebben een dusdanig hoge frequentie dat ze voor de mens niet hoorbaar zijn. Dit onderzoek is pijnloos en volstrekt onschadelijk en daarom bijzonder geschikt voor zwangere patiënten omdat er geen gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling.

Het ziekenfonds betaalt 3 echografieën terug.Meer informatie over het verloop van een echografie.

Zwangere vrouw

GBS-screening

GBS staat voor groep-B-streptokokken bacterie en is zowel buiten als tijdens de zwangerschap een onschadelijke bacterie. De bacterie zit in de vagina. Enkel bij een vaginale bevalling is er een kans dat deze GBS-bacterie overgedragen wordt op de baby en deze soms kan besmetten. Jouw baby kan dan ernstig ziek worden. De besmetting kan zowel direct na de bevalling als tot een paar maanden later optreden. In 2018 was 22,7% (n= 386) van onze patiënten GBS positief.

Daarom neemt jouw gynaecoloog/zelfstandige vroedvrouw/huisarts met een vaginale-rectale wisser een screeningtest af tussen 35-37 weken zwangerschap. Wanneer je positief test, wordt tijdens de arbeid een antibioticabehandeling gegeven om de baby tegen de infectie te beschermen. In sommige gevallen, zoals bij een premature geboorte, starten we sowieso een antibioticakuur tijdens de arbeid. De American College of Obstetricians and Gynecologists publiceerde in 2019 opnieuw een artikel rond het belang van screening en behandeling van GBS: Prevention of Group B Streptococcal Early-Onset Disease in Newborns: ACOG Committee Opinion, Number 782 (2019).

 

OGTT

Met de Orale Glucose Tolerantie Test kunnen we zwangerschapsdiabetes opsporen. De test wordt afgenomen tussen 24 en 28 weken zwangerschap.

Voor deze test zal je een hoge dosis drinkbare suiker moeten opdrinken. Vervolgens nemen we bloed af om te kijken of de bloedsuikerwaarden niet te hoog zijn. Bij zwangerschapsdiabetes is de behandeling gezonde voeding, beweging en indien nodig insuline. Je wordt hiervoor dan opgevolgd samen met een endocrinoloog.

 

NIPT 

Bij de Niet-Invasieve Prenatale Test wordt via een bloedafname bij de moeder het daarin circulerend genetisch materiaal van de foetus onderzocht. Deze test vervangt de minder betrouwbare combinatietest voor de opsporing van het syndroom van Down. Bespreek vooraf met je arts wat je van de test mag verwachten en wat het gevolg is van een positieve NIPT. Op basis van deze informatie kan je beslissen om de NIPT al dan niet uit te voeren.

De resultaten van echografisch onderzoek en bloedafnames geven alleen de kans aan dat je kindje deze chromosomale aandoening kan hebben. Dit kan enkel met zekerheid worden bevestigd of uitgesloten met een aanvullend onderzoek (doorgaans een vruchtwaterpunctie) van het genetisch materiaal van de foetus. Let wel: ook dit onderzoek geeft geen uitsluitsel of je baby gezond zal zijn, vermits aangeboren aandoeningen niet altijd gepaard gaan met chromosomale aandoeningen. (bron: Kind en Gezin)

Gynaecologen binnen GZA Ziekenhuizen

Diensthoofd
Adjunct diensthoofd