Tijdens de zwangerschap kunnen er bepaalde medische redenen zijn waardoor je gynaecoloog een geplande keizersnede wenst uit te voeren. We spreken met jullie een datum af waarop je naar de verloskamer van het ziekenhuis mag komen. Ook als een vaginale bevalling anders loopt, kan het mogelijk zijn dat we toch een keizersnede uitvoeren. Op de verloskamer zullen we je voorbereiden op de operatie en daarna begeleiden we je verder tot het operatiekwartier.

We doen er steeds alles aan om de keizersnede (gepland of niet-gepland) zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor zowel mama, baby als partner. Je partner (of een andere persoon) mag aanwezig zijn in het operatiekwartier. Foto's maken is toegestaan, zowel tijdens als na de geboorte van de baby. De keizersnede gebeurt onder epidurale verdoving. Alleen in dringende gevallen word je volledig verdoofd (in dit laatste geval mag je partner of andere persoon niet aanwezig zijn tijdens de keizersnede.).

Wanneer de baby geboren is, zal de gynaecoloog de baby nog even vasthouden om de navelstreng te laten uitkloppen. Nadien overhandigt de gynaecoloog je kindje aan de vroedvrouw. Zij zal de baby meteen even aan jullie tonen. De kinderarts zal daarna de baby eerst kort nakijken. Dit neemt enkele minuten in beslag. Daarna wordt de baby huid-op-huid bij mama gelegd (indien de toestand van zowel mama en baby dit toelaten). De vroedvrouw blijft hierbij continu aanwezig. Afhankelijk van de drukte op de verloskamer gebeurt dit zo lang als gewenst voor jullie en mogelijk is voor ons.

We hopen hiermee een keizersnede toch zo natuurlijk en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Indien huid-op-huidcontact met mama niet (langer) mogelijk is, zal de baby bij de partner huid-op-huid gelegd worden. Zodra huidcontact bij mama weer mogelijk is, leggen we de baby terug bij haar. Huid-op-huidcontact heeft vele voordelen voor zowel moeder als kind. Indien alles normaal verloopt komen mama en baby meteen na de operatie samen naar de materniteit.

Keizersnede