Mentale gezondheid voor moeder en kind

Je mentale gezondheid tijdens de zwangerschap en postpartum periode

De komst van een kind is voor velen een mooi cadeau. Voor heel wat gezinnen betekent dit ook een periode met grote uitdagingen. Eén op de 8 vrouwen ervaart mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap en het eerste jaar na de geboorte. Ook één op de tien partners krijgt met mentale problemen te kampen. De mentale gezondheidsproblemen worden vaak niet herkend omdat er een gebrek aan kennis en/of tijd is. Ook is er nog steeds een taboe op het benoemen van mentale problemen, en dit uitgerekend in een periode die doorgaans vreugdevol wordt beleefd.

Wanneer zoek je hulp?

Een baby krijgen is een bijzondere ervaring en roept soms twijfel, onzekerheid, angst, nervositeit en prikkelbaarheid op. Dat is absoluut normaal. Toch is het belangrijk om eventuele stemmingsveranderingen in de gaten te houden. Aan wie zich twee weken of langer overwegend verdrietig, somber, overmatig bezorgd of angstig voelt, raden we aan hulp te zoeken.

Bij wie kan je terecht als je mentale problemen ervaart?

GZA Ziekenhuizen tracht veel aandacht te besteden aan mentale gezondheid, want het emotioneel welbevinden van de aanstaande of kersverse mama heeft een grote impact op haarzelf maar ook op het kind en haar partner (en omgekeerd). Wie goed in zijn vel zit kan beter omgaan met stress en slaagt er vaak ook beter in om over emoties te praten, een goed contact met anderen te hebben en te genieten van de zwangerschap of de baby(s).

Spreek gerust zelf je vroedvrouw of gynaecoloog aan over je mentale gezondheid en mogelijke kwetsbaarheid. Mogelijks ben je hierna reeds voldoende opgelucht en gerustgesteld. Indien nodig verwijzen zij je door naar één van onze psychologen die dan contact met je opneemt.

Met betrekking tot het hele perinatale gebeuren kan je voor meer gespecialiseerde mentale hulp immers beroep doen op een aantal klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen werkzaam in onze ziekenhuiscampussen Sint- Augustinus en Sint-Vincentius. Dat kan zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte van je baby.

Ze engageren zich voor de ouder-kind werking op alle moeder-baby-afdelingen (materniteit, MIC op campus Sint-Augustinus, neonatologie en pediatrie).

Bij de consultatie gynaecologie, de vroedvrouwenconsultatie, de MIC (Maternal Intensive Care) op campus Sint-Augustinus of de dienst neonatologie kan je een folder krijgen om te screenen op mentale kwetsbaarheid. Op basis van de gegevens resultaten van deze op je screeningvragenlijst, kan je door een psycholoog gecontacteerd en uitgenodigd worden voor een gesprek. Je kan ook zelf via de vroedvrouwen of gynaecologen een gesprek met één van de psychologen aanvragen, zowel ambulant als tijdens een opname.

Aanvragen voor een consultatie kunnen gesteld worden door vroedvrouwen, gynaecologen, andere medewerkers,… in samenspraak met jezelf en/of je partner. Een consultatie kost tussen de € 10 en € 45.

Je zoekt hulp...

Voor problemen, vragen en behandelingen aangaande onvervulde kinderwens verwijzen we door naar onze fertiliteitskliniek

Voor vragen of bijstand aangaande praktische problemen zoals huisvesting, financiële steun, administratie, verwijzen we door naar onze sociale dienst.

Onze visie

IMH (Infant Mental Health) staat voor een multidisciplinair vakgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg die zich richt op kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar en hun ouders. Hierbij is er oog voor het samenspel en de kwaliteit van de relatie tussen omgevings- en biologische factoren in de ouder-kind relatie. Jonge kinderen ontwikkelen zich zeer snel en in nauwe wisselwerking met hun omgeving. Zij staan steeds in contact met de ander om hen te voorzien in hun basisbehoeften (zoals eten, drinken, fysieke veiligheid,...) als in hun emotionele behoeften (emotionele veiligheid, regulatie, warmte, geborgenheid). De eerste twee à drie levensjaren kunnen als de meest belangrijke ontwikkelingsfase van de mens gezien worden waarbij de kwaliteit van de relaties die we in deze ontwikkelingsfase aangaan, de bouwstenen van een gezonde ontwikkeling vormen voor het bereiken van een sterke balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid op latere leeftijd. De relatie tussen ouder en kind, en diens ruimere omgeving, staan dus centraal binnen de IMH visie. In deze benadering vormt observatie een belangrijk onderdeel met als doel de ouder-kind relatie positief te versterken of te verbeteren.