Verloskunde, prenatale diagnostiek en Maternal Intensive Care: Neonatologie campus Sint-Augustinus

Welkom op de website van de dienst neonatologie. We begrijpen dat wanneer je kindje opgenomen wordt op onze dienst dit voor jou een aangrijpende gebeurtenis is. We geven je kindje alvast de beste zorg.

Op deze website vind je heel wat nuttige informatie. Als je  vragen of bedenkingen heeft, aarzel dan niet om het medisch/verpleegkundig team aan te spreken.

Campus Sint-Augustinus - Route 12

Campus Sint-Vincentius - Route 73

Campus Sint-Jozef - Gelijkvloers

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Ook bij onze vroedvrouwen kun je een afspraak vastleggen.

Route 12 - 1e verdieping

Verpleegeenheden

Onze verpleegeenheden:

  • CO9SA Gynaecologie - urologie
  • N17SA NICU (grote N)
  • N* (kleine n)
  • M20SA Materniteit
  • M22SA Materniteit
  • Fertiliteit
  • M32 MIC

Campus Sint-Vincentius

Ook bij onze vroedvrouwen kun je een afspraak vastleggen.

Volg binnen campus Sint-Vincentius route 73 - 2e verdieping