Bridging the gap

Ethische beschouwingen binnen palliatieve zorg en oncologie

Wat mag je verwachten?

In de behandeling van palliatieve patiënten komen tal van vraagstukken en problemen op ons af, waar niet steeds een eenduidig antwoord op te formuleren is. We proberen via deze sessies deze vraagstukken aan te kaarten, oplossingen te zoeken en tegelijkertijd de afstand tussen de behandelaar en de begeleider te verkleinen.

Volgende sessie

De volgende Bridging the gap vindt plaats op maandag 2 oktober 2023 om 19.30 uur. De sessie gaat live door in zaal Lumière op campus Sint-Augustinus (route 263, verdieping -1). Volg je liever online? Na inschrijving ontvang je een Teams-deelnamelink.

Het thema van deze werkvergadering is Ambulante palliatieve zorg: een brug te ver?

De complexiteit van de zorg voor palliatieve patiënten lijkt soms te groot om deze in een ambulante setting te laten plaatsvinden. Er zijn toch heel wat mogelijkheden om deze ondersteuning te voorzien en zo de wens van de patiënt om “thuis te blijven” te respecteren. We gaan in deze sessie dieper in op deze mogelijkheden en het kader dat gecreëerd kan worden. 

De sprekers zijn Tania Pals (Sociale dienst en coördinator Dagcentrum Ikaria) en Dries Robbens (Algemeen coördinator Palliatieve Hulpverlening Antwerpen).

Voor deze sessie werd accreditering aangevraagd.

Terugblik

23.03.2022 Ziektegerichte therapie in de palliatieve setting bij oncologische patiënten Geen accreditatie
06.10.2021 Voedingsaspecten in de palliatieve zorg: van krachtvoer tot het laatste avondmaal Geen accreditatie
19.05.2021 Delier bij oncologische patiënten in de terminale fase Geen accreditatie
24.02.2021 Complexe maligne pijn in de palliatieve fase Geen accreditatie
30.09.2020 Complexe casuïstiek in de palliatieve fase Geen accreditatie

Accreditering

GZA is erkend om accreditering toe te staan. Heb je een webinar gemist? Dan kan je dit tot drie weken na plaatsvinden hier bekijken. Je kan hiervoor accreditering krijgen als je minstens 75% van de sessie gevolgd hebt, je correct geregistreerd hebt bij het begin van de sessie en de evaluatie hebt ingevuld na afloop van de module.

Hoe accreditering aanvragen?

Je dient je bij het inloggen eerst in te schrijven door je naam, RIZIV-nummer en e-mailadres in te geven. Op het einde van de sessie doe je dat opnieuw. We vragen dan ook een korte evaluatie van de webinar.

Dit zijn de voorwaarden om accreditering voor dit seminarie te kunnen verkrijgen.

Praktische informatie

De sessie gaat live door in zaal Lumière op campus Sint-Augustinus (route 263, verdieping -1).

Volg je liever online? Na inschrijving ontvang je een Teams-deelnamelink. Een handleiding kan je hier vinden.