Bridging the gap

Ethische beschouwingen binnen palliatieve zorg en oncologie

Wat mag je verwachten?

In de behandeling van palliatieve patiënten komen tal van vraagstukken en problemen op ons af, waar niet steeds een eenduidig antwoord op te formuleren is. We proberen via deze sessies deze vraagstukken aan te kaarten, oplossingen te zoeken en tegelijkertijd de afstand tussen de behandelaar en de begeleider te verkleinen.

Praktische informatie

De sessies vinden omwille van de coronacrisis voorlopig online plaats via een webinar. Het webinar verloopt via MS Teams. Je kan inbellen via Microsoft Teams, maar ook als je die app niet hebt, kan je gewoon mee online volgen.

Een handleiding kan je hier vinden.

Accreditering

GZA is erkend om accreditering toe te staan. Heb je een webinar gemist? Dan kan je dit tot drie weken na plaatsvinden hier bekijken. Je kan hiervoor accreditering krijgen als je minstens 75% van de sessie gevolgd hebt, je correct geregistreerd hebt bij het begin van de sessie en de evaluatie hebt ingevuld na afloop van de module.

Hoe accreditering aanvragen?

Je dient je bij het inloggen eerst in te schrijven door je naam, RIZIV-nummer en e-mailadres in te geven. Op het einde van de sessie doe je dat opnieuw. We vragen dan ook een korte evaluatie van de webinar.

Dit zijn de voorwaarden om accreditering voor dit seminarie te kunnen verkrijgen.

Terugblik

24.02.2021 Complexe maligne pijn in de palliatieve fase Met accreditatie
30.09.2020 Complexe casuïstiek in de palliatieve fase Geen accreditatie
13.12.2019 Palliatieve sedatie Geen accreditatie
13.09.2019 Neurologische symptomen bij het levenseinde Geen accreditatie
14.06.2019 Levenseinde en (andere) religie(s) Geen accreditatie
08.03.2019 Ethisch overleg aan het levenseinde Geen accreditatie
07.12.2018 Euthanasie Geen accreditatie
05.10.2018 Delier Geen accreditatie
01.06.2018 Limieten aan pijncontrole met opioïden Geen accreditatie
06.04.2018 Moeilijke families Geen accreditatie
02.02.2018 Inschatten van palliatieve noden: het PICT-instrument Geen accreditatie

Volgende sessie

De volgende Bridging the gap vindt plaats op woensdag 19 mei 2021 om 19 uur en gaat volledig online door via Teams.

Tijdens deze werkvergadering staan we stil bij delier bij oncologische patiënten in de terminale fase.

Oncologische patiënten die gevorderd ziek zijn, ontwikkelen vaak een delier. Het delier is een ernstig toestandsbeeld en wordt vaak miskend door de verpleegkundigen en/of artsen. Voor de patiënt en omgeving is het een angstaanjagende gebeurtenis. Om onnodig lijden (voor patiënt, familie, team) te voorkomen, is het van groot belang een delier tijdig te herkennen en aan te pakken. We staan stil bij de pathofysiologie, de risico-inschatting en een plan van aanpak.

De sprekers zijn dr. P. Demeulenaere, dr. T. Van Cann en dr. T. Van den Mooter. 

Voor deze sessie werd accreditering aangevraagd.

Inschrijven