Bridging the gap 24.02.2021| Complexe maligne pijn in de palliatieve fase

Tijdens deze werkvergadering staan we stil bij de complexe maligne pijn in de palliatieve fase.

Naast vermoeidheid is pijn bij oncologische patiënten in de palliatieve fase dikwijls een majeur probleem. De pijn is complex, heeft vele origines en wordt gekleurd door de mentale toestand van patiënt. Angst, wanhoop, sociale deprivatie wakkeren de pijn dikwijls aan. Pijnbestrijding met medicatie (per os, transdermaal, parenteraal) blijft de hoeksteen van de pijnbestrijding. Maar hoe passen we de theoretische principes toe, enerzijds in een dienst oncologie waar patiënten soms nog in behandeling zijn met ziektegerichte therapie en anderzijds op een dienst palliatieve zorg waar de actieve therapie gestopt is. Aan de hand van enkele levensechte, complexe casussen proberen we je inzicht te geven in mogelijke keuzes op het gebied van pijnstrategie bij oncologische palliatieve patiënten.

Presentatie

De presentatie van deze sessie is beschikbaar.

Herbekijken