Bridging the gap - delier bij oncologische patiënten in de terminale fase

Tijdens deze werkvergadering staan we stil bij delier bij oncologische patiënten in de terminale fase.

Oncologische patiënten die gevorderd ziek zijn, ontwikkelen vaak een delier. Het delier is een ernstig toestandsbeeld en wordt vaak miskend door de verpleegkundigen en/of artsen. Voor de patiënt en omgeving is het een angstaanjagende gebeurtenis. Om onnodig lijden (voor patiënt, familie, team) te voorkomen, is het van groot belang een delier tijdig te herkennen en aan te pakken. We staan stil bij de pathofysiologie, de risico-inschatting en een plan van aanpak.

De sprekers zijn dr. P. Demeulenaere, dr. T. Van Cann en dr. T. Van den Mooter. 

Herbekijken