covidcare@home - COVID-19-patiënten thuis opvolgen

GZA Ziekenhuizen en ZNA bieden – in een gezamenlijk pilootproject - de mogelijkheid om patiënten met COVID-19 via telemonitoring thuis op te volgen.

In dit transmuraal zorgmodel beheert de patiënt zelf via een app of een webpagina deze opvolging.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Stap 1: Inclusie in het telemonitoringsteam

Hiervoor zijn er drie mogelijkheden:

1. Aanmelding via de spoeddienst

Je patiënt biedt zich, al dan niet na jouw doorverwijzing, aan in één van onze ziekenhuizen op de dienst spoedgevallen met symptomen van COVID-19 en voldoet aan de inclusiecriteria (zie afbeelding). Om te starten geeft je patiënt zijn geïnformeerde toestemming.

2. Rechtstreekse inclusie via de huisarts

Je includeert je patiënt zelf en verstrekt hem de nodige informatie.

Hiervoor heb je nodig:

Idealiter voorzie je ook een update van de Sumehr op het e-Healthplatform.

3. Posthospitalisatie vanuit de dienst pneumologie

Bij ontslag uit het ziekenhuis kan de dienst pneumologie telemonitoring opzetten voor je patiënt.

Incluesiecriteria

Stap 2: Inschakelen thuisverpleging

Wij adviseren om thuisverpleging in te schakelen. Wanneer je een patiënt includeert, geef je via het online aanvraagformulier aan of thuisverpleging wordt ingeschakeld. De thuisverpleegkundige kan de patiënt helpen bij het installeren van de app en driemaal per dag langsgaan, gedurende 14 dagen, om de parameters te nemen en in te geven in de app of op de webpagina.

Stap 3: Hoe verkrijgt de patiënt de monitoringapparatuur?

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Aanmelding via de spoeddienst/ posthospitalisatie: Je patiënt krijgt een box met het nodige materiaal (thermometer, saturatiemeter, evt. continue meetapparatuur) mee vanuit het ziekenhuis.
  • Rechtstreekse inclusie via de huisarts: Je stemt met je patiënt af hoe hij de nodige monitoringapparatuur zal voorzien en duidt dit aan op het online aanvraagformulier.
    • Of: een box wordt opgehaald op de spoeddienst (GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus of campus Sint-Vincentius, ZNA Stuivenberg).
    • Of: je patiënt voorziet eigen materiaal (via de apotheek, een thuiszorgwinkel)

Stap 4:  Persoonlijke code en toegang tot CovidCare @ Home

Een handleiding met een persoonlijke code en een QR-code bevindt zich in de box. Als de patiënt zelf voor het materiaal zorgt, ontvangt hij zijn persoonlijke code via e-mail.

Met de persoonlijke code of QR-code krijgt je patiënt toegang tot de applicatie of de webpagina https://patient.covidcareathome.com.

 

Stap 5: Opvolging van de patiënt

Zodra je patiënt geïncludeerd is in het telemonitoringsplatform (van Byteflies), ontvang je als huisarts hierover een e-mail en kan je zijn parameters mee opvolgen.

Je patiënt meet zijn vitale parameters (hartslag, ademhalingsfrequentie, temperatuur en saturatie) op vaste momenten van de dag en geeft die door via de smartphone app of via de website (zie instructiefilmpje). Deze data zijn zowel toegankelijk voor jou, huisarts van de patiënt, als voor het telemonitoringsteam in het ziekenhuis. Indien je patiënt zijn parameters niet doorgeeft, wordt hij gecontacteerd door het ziekenhuis.

Aan de hand van de aangeleverde parameters en volgens een vastgelegde procedure (gebaseerd op de NEWS of National Early Warning Score), beoordeelt het telemonitoringsteam in het ziekenhuis de klinische situatie van je patiënt. In functie van de NEWS-score van je patiënt wordt hieraan een bepaalde actie gekoppeld. De applicatie informeert je patiënt hierover. Bij kritieke waarden krijgt hij de melding contact op te nemen met het telemonitoringsteam van het ziekenhuis (GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus: 03 443 39 00 11, campus Sint-Vincentius: 03 285 10 81, ZNA 03 217 76 76).

Als je patiënt contact opneemt met het telemonitoringteam, dan gebeurt de beoordeling van de klinische evolutie door de spoedarts. Hij nodigt je patiënt bij klinische verslechtering uit voor een herevaluatie op spoedgevallen. Als huisarts word je ervan op de hoogte gebracht indien je patiënt gehospitaliseerd moet worden. Wanneer het telemonitoringteam er niet in slaagt om de patiënt te bereiken, zullen zij de thuisverpleegkundige, de huisarts of de huisartsenwachtpost contacteren.

Stap 6: Stopzetting

De patiënt wordt - normaal gezien - 14 dagen opgevolgd. Je wordt op de hoogte gebracht wanneer de opvolging wordt stopgezet (naar aanleiding van een hospitalisatie of bij afloop na 14 dagen). Indien er materiaal van het ziekenhuis werd gebruikt, wordt er gevraagd om dat terug te bezorgen.

Dit project is GDPR-conform en voldoet aan de juridische voorwaarden op vlak van de wet op de patiëntenrechten (geïnformeerde toestemming voor inclusie).  

Wij hopen met dit pilootproject de voordelen, maar ook de obstakels bloot te leggen van dit transmuraal zorgmodel met als doel de geïntegreerde zorg voor je patiënt concreet gestalte te geven en naar een hoger niveau te tillen. Ook willen we dit project hanteren als leerbron voor toekomstige telemonitoring bij andere disciplines.