Practopics-plus | Hematologie - oncologie

De revolutionaire wetenschappelijke vooruitgang in het gebied van de medische oncologie en hematologie vertaalt zich in meer therapeutische mogelijkheden voor onze patiënten. De nieuwe molecules hebben een uniek en complex werkingsmechanisme. Geneesmiddeleninteracties en “supplementaire middelen” kunnen uitgesproken gevolgen hebben die de efficiëntie van deze dure therapieën ondermijnen. Dr. Tom Van Cann zal je hierover inlichten.

In een tweede voordracht zal dr. Lynn Rutsaert u helpen in de verwijzing van een patiënt met lymfocytose. In de huisartsenpraktijk komt dit veelvuldig voor en het is de kunst om de banale lymfocytose te onderscheiden van de ernstige. De nieuwste molecules voor deze laatste worden voorgesteld.

Presentatie

De presentatie kan je hier downloaden.

Herbekijken