Alvorens je aan de slag gaat met je loopbaan, is het belangrijk om inzicht te hebben in je eigen drijfveren, talent en energie. In “Inzicht in je eigen drijfveren, talent en energie” vind je verschillende tools terug die je ondersteunen in deze zoektocht. Op basis van deze tools kan je dit formulier aanvullen. Zo krijg je een beeld op de loopbaanaspecten waaraan je wil sleutelen. Als je de oefening uit het eerste deel achter de kiezen hebt, kan je aan de slag met je loopbaan. Het doel is om je loopbaan zo veel mogelijk te doen aansluiten op je eigen drijfveren, talenten en energiegevers. Hierbij moeten we rekening houden met de verwachtingen vanuit de werkcontext. Om je loopbaan effectief in handen te nemen, biedt GZA ondersteuning op verschillende vlakken.

1. Loopbaancoaching
2. Workshop: Aan het stuur van je eigen loopbaan
3. Job- en teamcrafting
4. Interne mobiliteit
5. GZA Projecten
6. Vorming
7. Leadership academy

Loopbaancoaching

Kamp je met volgende vragen?

  • Ik ben even de weg kwijt in mijn loopbaan.
  • Ik heb nood aan iets anders. Maar wat?
  • Ik ben niet gelukkig in mijn functie, maar wil niet van de organisatie weg. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Ik wil doorgroeien, maar weet niet precies wat bij me past. •
  • Welke competenties moet ik ontwikkelen om mijn droomjob te kunnen uitoefenen?

GZA biedt de ruimte en de mogelijkheid aan elke medewerker om een gesprek te hebben over de eigen loopbaan binnen GZA. Je kan hiervoor terecht bij de dienst talentbeheer.

 

Workshop: Aan het stuur van je eigen loopbaan

Ben je even de weg kwijt in je loopbaan? Heb je nood aan iets anders maar weet je niet precies aan wat? Wil je ontdekken welke job jou energie en voldoening geeft? Schrijf je via Jouw Talent! in voor deze workshop en zet jezelf achter het stuur van je eigen loopbaan.

Job- & teamcrafting

Job crafting begint bij het kennen van jezelf: wat drijft je in je werk en leven? Welke talenten heb je? Wat geeft je energie? Het is het op eigen initiatief doen van aanpassingen op je werk, waardoor het beter aansluit bij wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Job- & teamcrafting helpt om je werk, talenten, energie en drijfveren beter op elkaar te laten aansluiten door bepaalde aspecten van je baan te veranderen. Je kan job- & teamcraften op 4 domeinen:

  1. taken
  2. relaties
  3. context
  4. mentaal

Het ‘kleuren’ van je werk is een doorlopend proces. Je kan terecht bij de dienst Talentbeheer om effectief met job- & teamcrafting aan de slag te gaan.

Leadership Academy

GZA Ziekenhuizen zet in op duurzaam en bezielend leiderschap. Om dit te realiseren versterken we onze leidinggevenden in de rol van coach, leider en manager. GZA biedt via verschillende kanalen ondersteuning op deze vlakken. We maken jou graag wegwijs op deze pagina.