Wat is een talent?

Een talent is iets waar je van nature goed in bent. Als je een taak uitvoert waarvoor je talent hebt, kost het je veel minder inspanning dan een andere taak. Een talent in actie herken je aan activiteiten die: moeiteloos verlopen, energie geven, waar je in opgaat en waar je de tijd bij vergeet.

Een talent hebben is niet per se hetzelfde als ergens goed in zijn. Zaken waar je goed in bent, kan je ook uitdrukken in competenties (bekwaamheden). Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie waarover een medewerker beschikt. De competenties die gebruikt worden binnen GZA, kan je terugvinden in het GZA Competentiewoordenboek op het portaal. De check is: geeft het je ook plezier? Haal je er voldoening en energie uit? Dan is het een talent!

Als je er in slaagt om je loopbaan af te stemmen op jouw talenten, kan je tal van positieve resultaten bekomen. Zo voelen mensen die gebruik maken van hun talenten zich o.a. gezonder, gelukkiger en veerkrachtiger. Bovendien zorgt het inzetten op talenten voor meer zelfvertrouwen.

Wil je zelf ontdekken waar je eigen talenten en competenties liggen? Ga aan de slag met volgende tools:

1 Persoonlijkheidstest
2 Talentgesprekken
3 360° feedback
4 Oefening: Kan jij je talent kwijt in je werk?
5 Succesverhalen
6 Wat is je oer-talent?

1. Persoonlijkheidstest

Een persoonlijkheidstest geeft inzicht in jouw eigen persoonlijkheidseigenschappen. De dienst talentbeheer kan je een online link sturen naar een persoonlijkheidstest. De stafmedewerkers (psychologen) van de dienst talentbeheer geven jou nadien (telefonisch) uitleg over de resultaten van de persoonlijkheidstest.

 

2. Talentgesprek

Tijdens een talentgesprek bespreek je met jouw leidinggevende jouw functioneren, jouw talenten, jouw ontwikkelingspunten en jouw interesses. Het is de bedoeling dat je tijdens dit gesprek een helder beeld krijgt van hoe je tegen jouw eigen functie in de organisatie aankijkt en wat jouw verwachtingen zijn. Via talentgesprekken willen we persoonlijke groei mogelijk maken. Je leidinggevende zal je jaarlijks uitnodigen voor een talentgesprek. Heb je in tussentijd nood aan een talentgesprek? Aarzel dan niet om jouw leidinggevende te contacteren. Je kan dit gesprek voorbereiden aan de hand van het sjabloon “talentgesprek – voorbereiding medewerker” op het GZA-Portaal (dienstensite talentbeheer).

3. 360° feedback

Een manier om talenten op te sporen is om reflecties van mensen om je heen te benutten. Anderen zien vaak scherper dan jezelf bepaalde kwaliteiten en talenten die jij zelf heel normaal vindt.

 • Kies 2 of 3 collega’s uit je directe omgeving en vraag of ze met jou in gesprek willen over wat zij zien als jouw belangrijkste talenten. Het is belangrijk dat je in gesprek gaat, zodat je door kunt vragen.

  • Wat ziet hij of zij jou doen wat krachtig is, wat werkt en positieve effecten heeft?
  • Waar vindt hij of zij jou goed in?
  • Met welke vragen kan hij of zij bij jou terecht?
  • Welke taken of verantwoordelijkheden zou je zonder twijfelen aan mij delegeren?
 • Vraag door en nodig de ander uit voorbeelden te geven van concrete situaties:
  • Kan je een voorbeeld geven van de kwaliteit die je benoemt?
  • Wat deed ik in de situatie wat goed werkte?
  • Wat was het effect van mijn handelen op anderen, op het werk, op mijn prestaties?
 • Wat herken je? Wat verrast je?

4. Oefening: Kan jij je talent kwijt in je werk?

De plek waar je werkt en de omgeving waarin je je bevindt, bepaalt de ruimte die je hebt om je eigen werk vorm te geven, talenten in te zetten, plezier te ervaren en gezond te kunnen functioneren. Doe een beknopt zelfonderzoek naar wat voor jou een stimulerende en motiverende werkomgeving is.

 • Wat zijn volgens jou belangrijke kenmerken van een stimulerende en motiverende werkomgeving?
 • Welke context biedt jou optimale kansen je talenten in te zetten?
 • Op wat voor soort plek worden die talenten en dat gedrag gewaardeerd?
 • Bij welk type organisaties voel jij je op je gemak?
 • Welke type mensen en welk type product of dienst spreekt je aan?

5. Succesverhalen

De volgende oefening helpt je jouw vaardigheden te ontdekken en onderbouwen met concrete voorbeelden. Omschrijf een situatie waar je trots op bent, zaken die je goed afgingen, of bijvoorbeeld lastige situaties die je goed hebt opgelost. Het kunnen zaken zijn waarvoor je ooit complimenten of waardering hebt ontvangen, maar ook zaken waar je persoonlijk een goed gevoel aan over hield. Deze zaken kunnen zowel op het zakelijke als op het privévlak liggen en in het heden of het verleden spelen.

Situatie Wanneer was het, met wie, wat was jouw rol, wat waren de omstandigheden, wat is de relevante voorgeschiedenis?
Doel Wat wilde je bereiken, wat wilden anderen, wat moest gebeuren, waar zaten de knelpunten, uitdagingen, wat waren jouw overwegingen?
Actie Wat deed je precies, wat zei je precies, welke acties nam je of stelde je voor, wat dacht je, wat voelde je, hoe reageerde je (zowel verbaal als non-verbaal)?
Reactie Wat zei de ander, hoe gedroeg deze zich (verbaal en non-verbaal)?
Resultaat Wat was het resultaat, voor jou en voor anderen, wat werd bereikt? Wat was jouw aandeel hierin?
Troeven Welke eigenschappen, vaardigheden of welk gedrag droeg bij tot het succes?

6. Ontwikkelingskwadrant

Deel je werk op in 10 à 15 hoofdtaken en noteer deze. Wijs je taken toe aan één van volgende categorieën:

 • Deze taak motiveert me, maar mijn competenties zijn momenteel onvoldoende ontwikkeld voor deze taak.
 • Deze taak motiveert me en mijn competenties zijn voldoende ontwikkeld voor deze taak.
 • Deze taak motiveert me niet, maar mijn competenties zijn wel voldoende ontwikkeld voor deze taak.
 • Deze taak motiveert me niet en mijn competenties zijn momenteel onvoldoende ontwikkeld voor deze taak.

Deze oefening helpt je te achterhalen waar jouw talenten en potentieel liggen. Het brengt ook in kaart welke taken jou geen energie bezorgen.

Dankzij het ontwikkelingskwadrant krijg je meer inzicht in je eigen capaciteiten