Andere stages

Stageaanvraag door onderwijsinstelling

Minstens drie weken voor de start van de stage bezorgt de school via de invultabel de studentengegevens aan de dienst stages.

Als je in orde bent met je administratie, krijg je twee weken voor aanvang van de stage een bevestigingsmail. Indien je één week voor de stage geen mail ontvangen hebt, neem dan contact op met de dienst stages via stages@gza.be.

Op de eerste dag van jouw stage meld je je (met jouw badge) op het afgesproken uur op je stagedienst.

Individuele stageaanvraag

Stuur minstens vier weken voor de startdatum van je stage jouw gegevens (via invultabel onderaan deze pagina) door naar onze dienst.

Als je in orde bent met je administratie, krijg je twee weken voor aanvang van de stage een bevestigingsmail. Als je één week voor de stage geen mail ontvangen hebt, neem dan contact op met de dienst stages via stages@gza.be.

Op de eerste dag van je stage meld je je (met je badge) op het afgesproken uur op je stagedienst.

Voorbereiding

Gelieve volgende documenten door te nemen om je optimaal voor te bereiden op je stage binnen GZA Ziekenhuizen.

Ziekte, ongeval, verzekering - aansprakelijkheid

Verzekering en aansprakelijkheid

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de student een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de student tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de studentop weg van en naar de stageplaats.

De stagegever bevestigt, conform de wettelijke bepalingen, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de student toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever. De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de student.

Wat als je betrokken bent bij een ongeval?

Wanneer de student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Breng daarna je school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

Wat als je ziek bent tijdens je stage?

Verwittig zo snel mogelijk de stagemeester van de dienst waar je stage loopt (via e-mail of telefoon).

Stagedocumenten

Twee weken voor aanvang van de stage hebben we van elke student volgende documenten nodig:

 • De stageovereenkomst ondertekend door school en student
 • Een geldig medisch attest
 • Een ingevulde en ondertekende werkpostfiche

Wanneer deze documenten ontbreken, kan de stage niet worden aangevat!!

Uitzonderingen

Van volgende studenten dienen we GEEN stageovereenkomst, maar WEL een medisch attest en werkpostfiche in ons bezit te hebben:

 • Belgische staat: ambulancier
 • Encora: logistiek, zorgkunde
 • Katholieke hogeschool VIVES: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie,
 • Logopedie, audiologie, voedings- en dieetkunde, medisch 
 • Laboratoriumtechnologie
 • Katholieke Universiteit Leuven: studenten geneeskunde verpleegstage
 • Odisee: medische beeldvorming, radiotherapie
 • PMI Mechelen: verpleegkunde
 • Sint-Norbertus Antwerpen: organisatiehulp
 • Sint-Norbertus Duffel: verpleegkunde HBO5
 • Stedelijk Lyceum Olympiade: organisatiehulp
 • Universiteit Antwerpen: studenten geneeskunde verpleegstage
 • Universiteit Gent: bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Studenten verpleegkunde, vroedkunde en zorgkunde van volgende scholen dienen deze documenten NIET door te sturen:

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Sint-Norbertus Antwerpen
 • St. Aloysius instituut Lier
 • Stedelijk Lyceum Lamorinière
 • Thomas More Lier

Invultabel stageaanvraag

Opgelet: jouw aanvraag voor een stageplaats moet minimum vier weken voor de aanvang van de eerste stagedag worden ingediend. Klik hier om de invultabel te downloaden. Gelieve steeds deze versie te gebruiken en de tabel niet op te slaan. Zo werk je steeds met de meest recente versie! Vul de tabel volledig in en mail ze vervolgens naar stages@gza.be.