Stage geneeskunde

Te bezorgen documenten

Gelieve ons minstens 2 weken voor de aanvang van je stage de volgende documenten te bezorgen via stages@gza.be:

 • Geldig medisch attest (hepatitis B, tetanus, tuberculine)
 • VGM-dossier (veiligheid, gezondheid, milieu)

Het VGM-dossier is dienstgebonden en dient voor elke stage afzonderlijk bezorgd te worden.

Opgelet: wanneer deze documenten ontbreken, kan de stage niet worden aangevat!

Uitzonderingen

Van volgende studenten dienen we GEEN stageovereenkomst, maar WEL een medisch attest en werkpostfiche in ons bezit te hebben:

 • Belgische staat: ambulancier • Encora: logistiek, zorgkunde
 • Katholieke hogeschool VIVES: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie,
 • Logopedie, audiologie, voedings- en dieetkunde, medische laboratoriumtechnologie
 • Katholieke Universiteit Leuven: studenten geneeskunde verpleegstage
 • Odisee: medische beeldvorming, radiotherapie
 • PMI Mechelen: verpleegkunde
 • Sint-Norbertus Antwerpen: organisatiehulp
 • Sint-Norbertus Duffel: verpleegkunde HBO5
 • Stedelijk Lyceum Olympiade: organisatiehulp
 • Universiteit Antwerpen: studenten geneeskunde verpleegstage
 • Universiteit Gent: bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Studenten verpleegkunde, vroedkunde en zorgkunde van volgende scholen dienen deze documenten NIET door te sturen:

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Sint-Norbertus Antwerpen
 • St. Aloysius instituut Lier
 • Stedelijk Lyceum Lamorinière
 • Thomas More Lier

Voorbereiding stage

Gelieve volgende documenten door te nemen om je optimaal voor te bereiden op je stage binnen GZA Ziekenhuizen.

Ziekte, ongeval, verzekering - aansprakelijkheid

Verzekering en aansprakelijkheid

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de student een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de student tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de student op weg van en naar de stageplaats.

De stagegever bevestigt, conform de wettelijke bepalingen, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de student toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever.

De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de student.

Wat als je betrokken bent bij een ongeval?

Wanneer de student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Breng daarna je school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

Wat als je ziek bent tijdens je stage?

Verwittig zo snel mogelijk de stagemeester van de dienst waar je stage loopt (via e-mail of telefoon).