Vooropnametraject heelkunde

Onderstaande checklist en de preoperatieve vragenlijst dient in samenspraak met uw patiënt ingevuld te worden.

Uw patiënt gaat preoperatief nog op consultatie bij de anesthesist. Wordt de patiënt opgenomen daags voor de ingreep, dan komt de anesthesist langs op de kamer. Komt de patiënt pas naar het ziekenhuis op de dag van de ingreep, dan gebeuren de preoperatieve onderzoeken op de raadpleging anesthesie.

Om een afspraak te maken, contacteer:

  • campus Sint-Augustinus, tel. 03 443 35 32;
  • campus Sint-Jozef, tel. 03 444 12 11;
  • campus Sint-Vincentius, tel. 03 285 28 50.

De patiënt wordt verzocht alle resultaten, uw klinische bevindingen en medische gegevens mee te brengen naar de raadpleging anesthesie of bij zijn/haar opname.