Hospital Outbreak Support Team (HOST ZNA-GZA)

De COVID-pandemie heeft meer dan ooit aandacht gevestigd op de nood aan infectiepreventie- en controle. COVID-uitbraken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen leerden ons dat continue inzet daarvoor essentieel is. Daarom beschikt het Netwerk GZA-ZNA sinds 2021 over een Hospital Outbreak Support Team (HOST).

HOST wil een steentje bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in verschillende zorginstellingen, zowel in ons eigen ziekenhuisnetwerk als in externe instellingen, zoals woonzorgcentra, hogescholen of praktijken uit de eerstelijnszorg. Het gaat creatief aan de slag met bestaande werkingen om ze te empoweren, maar respecteert tegelijk de individualiteit van iedere instelling.

HOST ZNA-GZA focust zich op:

  • Infection Prevention and Control (IPC), oftewel preventie, behandeling en opvolging van infectieziekten. Zo zet HOST binnen het ziekenhuisnetwerk in op een digitaal monitoringsysteem voor opvolging van bv. voorschrijfgedrag van antibiotica of prevalentie van ziekenhuisinfecties. Verder ondersteunt het team de ziekenhuishygiënisten in het kader van uitbraken.
  • Antimicrobial Stewardship (AMS), oftewel verantwoord gebruik van het juiste antimicrobiële middel, in de juiste dosis, voor de correcte periode en bij de juiste indicatie. Binnen het ziekenhuisnetwerk ontwikkelt HOST bv. een ZAS-antibioticagids. Het team is actief betrokken, samen met de AntibioticaTherapie Beleidsgroepen.

Hoe kan HOST ZNA-GZA jullie instelling van dienst zijn?

Binnen het ziekenhuisnetwerk functioneert HOST als een interne kenniscel inzake uitbraken, OPAT (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy), verantwoord antibioticagebruik en andere zaken gerelateerd aan IPC en AMS.

Residentiële collectiviteiten zoals woonzorgcentra, opleidingsinstellingen zoals hogescholen en zorgverleners uit de eerstelijnszorg kunnen bij HOST terecht voor basisrichtlijnen en -procedures, maar ook richtlijnen en procedures op maat. Ze kunnen educatie en trainingen rond IPC en AMC aanvragen, aankloppen met vragen bij uitbraken, audits, ...

Ons team

4 gemotiveerde medewerkers hebben de handen in elkaar geslagen en vormen het kernteam van HOST ZNA-GZA.

Dr. Sam Van Goethem (HOST-arts en projectverantwoordelijke):

Vanwege zijn interesse in infectieziekten en wetenschap studeerde dr. Van Goethem (afgestudeerd in 2017) Klinische biologie bij. Hij volgt ook de opleiding Ziekenhuishygiëne en medische microbiologie, wat van pas komt bij het HOST. Als geboren Antwerpenaar is hij verheugd deze rol te kunnen uitoefenen in zijn stad. Ook zijn doctoraatsstudie over outbreak management en de rol van sequencing binnen dat management, is een mooie aanvulling voor het team.

Stefrey Callewaert (HOST-ziekenhuisapotheker):

Na haar stage bij GZA en het behalen van de master-na-master Ziekenhuisfarmacie is ze aan de slag gegaan bij de ziekenhuisapotheek van ZNA Jan Palfijn. Na haar bijdrage aan ons nieuwe EPD, zet ze haar kennis nu ook in voor het HOST-project. Momenteel volgt Stefrey de interuniversitaire opleiding Antibioticabeleid van BAPCOC, ter aanvulling van haar huidige functie.

Eline Lippevelt (HOST-verpleegkundige en projectcoördinator)

Eline behaalde een bachelor Verpleegkunde en een master Verpleeg- en vroedkunde met bijkomend getuigschrift Ziekenhuishygiëne. Ze werkte vier jaar als stafmedewerker Kwaliteit en Lean, waarna ze besloot om zich toe te spitsen op één onderwerp, namelijk infectiepreventie. Eline hoopt die ervaring te kunnen gebruiken binnen HOST. Haar functie combineert ze met een master Management en Beleid van de Gezondheidszorg. 

Elke Loots (HOST-datamanager, statisticus en onderzoeker)

Elke heeft ruim 10 jaar ervaring op de dienst intensieve zorgen bij ZNA Middelheim. Aanvullend is Elke werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent statistiek en wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Dit jaar verdedigt Elke haar doctoraat in de medische wetenschappen.

Contact

Wil je graag meer informatie over wat HOST voor jou of jouw zorginstelling kan betekenen? Of wil je graag meer informatie over procedures of opleidingen op maat? Wij horen het graag!

Bij dringende problemen buiten de kantooruren kun je contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid.