Hospital Outbreak Support Team (HOST ZNA-GZA)

De COVID-pandemie heeft meer dan ooit aandacht gevestigd op de nood aan infectiepreventie- en controle. COVID-uitbraken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen leerden ons dat continue inzet daarvoor essentieel is. Daarom beschikt het Netwerk GZA-ZNA sinds 2021 over een Hospital Outbreak Support Team (HOST). HOST wil op zijn manier een steentje bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in verschillende zorginstellingen.

HOST ZNA-GZA focust zich op infectiepreventie en het antibioticabeleid in woonzorgcentra die een functionele binding hebben met ZNA en GZA Ziekenhuizen. Maar ook de eerstelijnszorg, bv. een huisartsenpraktijk, kan bij HOST aankloppen.  Ondersteunen, begeleiden en “empoweren” staan centraal bij ons. Ons team tracht creatief aan de slag te gaan met de al bestaande werkingen om zo de individualiteit van iedere instelling te behouden. Op die manier hopen we een duurzame verbetering teweeg te brengen in de instellingen waarmee we samenwerken.

Ons team

Om dat waar te maken, hebben vier gemotiveerde medewerkers de handen in elkaar geslagen: Fenia van den Brande, dr. Sam Van Goethem, Stefrey Callewaert en Noa van Stee vormen samen HOST ZNA-GZA.

Fenia van den Brande vervult de rol van HOST-verpleegkundige. Ze combineert haar taak als HOST-verpleegkundige met een opleiding tot master in de verpleegkundige. Naast concrete ervaring op de werkvloer neemt ze ook haar ervaring als opleidingscoördinator en projectmedewerker mee in het team. Mensen enthousiast maken voor kwaliteitsvolle zorg is haar grote passie. Dat doet ze door dagelijks haar eigen enthousiasme in te zetten, en door niet in problemen maar in mogelijkheden te denken.

Dr. Sam Van Goethem zal het team vervoegen als HOST-arts. Na in 2017 afgestudeerd te zijn als arts, is dr. Van Goethem vanwege zijn interesse in infectieziekten en wetenschap gestart aan een specialisatie klinische biologie, die hij in 2022 zal afronden. Hij volgt ook de opleiding ziekenhuishygiëne en medische microbiologie, wat van pas zal komen in zijn nieuwe functie. Als geboren Antwerpenaar is hij verheugd deze rol te kunnen uitoefenen in zijn stad.

Stefrey Callewaert neemt de taak van HOST-ziekenhuisapotheker op zich. Na haar stage bij GZA Ziekenhuizen is ze aan de slag gegaan in de ziekenhuisapotheek van ZNA Jan Palfijn. Naast haar bijdrage aan het EPD2-project, zal ze haar kennis ook inzetten voor het HOST-project.

Noa van Stee is HOST-coördinator. Ze studeerde in 2020 af als filosofe en kwam daarna als buddy in de zorgsector terecht. Ze is zeer begaan met maatschappelijke problemen en doet niets liever dan zich daarvoor inzetten. Een project rond infectiepreventie in tijden van en na COVID-19 kon ze dan ook niet aan zich voorbij laten gaan.  Verder werkt het team nauw samen met de microbiologen, infectiologen en de teams ziekenhuishygiëne van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Hoe kan HOST ZNA-GZA jullie instelling van dienst zijn?

Ons team gelooft dat een sterk infectiepreventiebeleid 5 bouwstenen heeft:

  1. richtlijnen en procedures
  2. educatie en training
  3. infrastructuur en materiaal
  4. monitoring, audit en feedback
  5. surveillance

Het zijn dan ook die bouwstenen die ons team onder de loep neemt. Om zo veel mogelijk aan jullie individuele noden te kunnen voldoen, werkt HOST ZNA-GZA in 4 stappen:

  1. Eerst en vooral wil HOST de bestaande situatie op vlak van infectiepreventie binnen jullie instelling in kaart brengen. Waar kunnen we van jullie leren? Waar zijn jullie kwetsbaar? In deze eerste fase worden die vragen beantwoord.
  2. Vervolgens ondersteunt ons team in de zoektocht naar sleutels tot een duurzame versteviging van jullie infectiepreventiestructuur. We zoeken met andere woorden naar mogelijke verbeteringen op basis van jullie sterktes en kwetsbaarheden.
  3. Ten derde begeleidt HOST de implementatie van die vernieuwingen. We bekijken hoe we de voorgenoemde sleutels kunnen omzetten in de praktijk.  
  4. Ten slotte is ons team beschikbaar voor advies of voor hulp bij acute problemen, zoals een uitbraak. Om dat waar te maken, is er onder andere een permanentie ingesteld. 

Contact

Heb jij zin om jouw instelling een boost te geven op het vlak van infectiepreventie? Of denk je dat jij een belangrijke partner kan zijn voor HOST ZNA-GZA? Wij horen het graag! Je kan ons bereiken via: