Hart- en vaatziekten (Cardiologie)

Cardiologie omvat de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten. Dit kan gaan over aangeboren hartafwijkingen, hartfalen, klepaandoeningen, aandoeningen van de kransslagaders, pijn op de borst, hartinfarcten, ritmestoornissen.

campus Sint-Augustinus - route 171 

campus Sint-Vincentius - route 175 

campus Sint-Jozef - gelijkvloers 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Specialisten binnen GZA Ziekenhuizen vangen acute hartproblemen snel en volgens de recentste wetenschappelijke normen op, in nauwe samenwerking met de diensten 100/MUG, spoedgevallen en intensieve zorg.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

De consultatieruimte bevindt zich op het gelijkvloers. 

Campus Sint-Vincentius

De consultatieruimte bevindt zich op het gelijkvloers. 

Campus Sint-Jozef

De consultatieruimte bevindt zich op het gelijkvloers.