Hart- en vaatziekten (Cardiologie)

Cardiologie omvat de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten. Dit kan gaan over aangeboren hartafwijkingen, hartfalen, klepaandoeningen, aandoeningen van de kransslagaders, pijn op de borst, hartinfarcten, ritmestoornissen.

 

campus Sint-Augustinus - route 171 

campus Sint-Vincentius - route 175 

campus Sint-Jozef - gelijkvloers 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Specialisten binnen GZA Ziekenhuizen vangen acute hartproblemen snel en volgens de recentste wetenschappelijke normen op, in nauwe samenwerking met de diensten 100/MUG, spoedgevallen en intensieve zorg.

Zorgen over eigen alcoholgebruik of dat van een familielid? Nood aan meer informatie?

GZA Ziekenhuizen heeft een Zorgpad Alcohol geïntroduceerd. In dit zorgpad bieden we ondersteuning om zelf bewuster om te gaan met het eigen alcoholgebruik. Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan familieleden aan die te maken hebben met (overmatig) alcoholgebruik van een familielid.

Alcohol wordt in verschillende contexten voor verschillende redenen gebruikt. Het is niet altijd even gemakkelijk om het alcoholgebruik te verminderen als we niet begrijpen waarom we alcohol drinken. GZA Ziekenhuizen biedt groepsgesprekken aan verminderd tarief aan om patiënten en/of hun familieleden hierin te ondersteunen.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

De consultatieruimte bevindt zich op het gelijkvloers. 

Campus Sint-Vincentius

De consultatieruimte bevindt zich op het gelijkvloers. 

Campus Sint-Jozef

De consultatieruimte bevindt zich op het gelijkvloers.