Ombudsdienst

Heb je een suggestie, wil je een compliment aan iemand geven of wil je een medisch incident melden? Dan staat de ombudsdienst of bemiddelingsdienst steeds voor jou klaar.

campus Sint-Augustinus - route 111

campus Sint-Vincentius - route 4

COVID-19 coronavirus: bereikbaarheid ombudsdienst

Beste patiënt

Wegens de coronacrisis wordt de werking en de bereikbaarheid van de ombudsdienst aangepast.

De ombudsdienst is enkel telefonisch of via e-mail bereikbaar. Dat geldt voor alle campussen (campus Sint-Augustinus, campus Sint-Vincentius en campus Sint-Jozef). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er een persoonlijke afspraak gemaakt worden.

Voor campus Sint-Augustinus is de ombudsdienst (Dirk Jordaens) bereikbaar op de volgende momenten op het nummer 03 443 35 44:

 • maandag tussen 13 en 16 uur
 • woensdag tussen 13 en 16 uur
 • donderdag tussen 10 en 13 uur

Via mail is de ombudsdienst van campus Sint-Augustinus bereikbaar op volgend e-mailadres: dirk.jordaens@gza.be.

Voor campus Sint-Vincentius en Sint-Jozef is de ombudsdienst (Ellen Vandezande) bereikbaar op de volgende momenten op het nummer 03 283 10 65:

 • dinsdag tussen 10 en 16 uur
 • woensdag tussen 10 en 13 uur
 • vrijdag tussen 10 en 13 uur

Via mail is de ombudsdienst van campus Sint-Vincentius en Sint-Jozef bereikbaar op volgend e-mailadres: ellen.vandezande@gza.be.

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen.

We danken je alvast voor je begrip.

Met vriendelijke groeten

De ombudsdienst

Wat doet de bemiddelings- of ombudsdienst?

De ombudsdienst bestaat uit twee interne bemiddelaars. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen het ziekenhuis en kunnen aangesproken worden bij positieve of negatieve ervaringen. Vanuit een meerzijdig partijdige rol kunnen zij bemiddelen bij conflicten en zo alle betrokken partijen ondersteunen in hun proces om uit het conflict te geraken. De bemiddelaars vellen geen oordeel, maar begeleiden de communicatie richting herstel.

De bemiddelaars respecteren bij hun werking alle wettelijke bepalingen (zoals o.a. de privacywetgeving, beroepsgeheim, de wet op de patiëntenrechten…), de interne reglementen en de procedures binnen GZA Ziekenhuizen. Lees hier meer over het huishoudelijke reglement en de werking van de ombudsdienst.

Geef een compliment of uit je ongenoegen

Geef een compliment

De artsen en personeelsleden van de GZA ziekenhuizen willen je als patiënt de beste zorg en diensten aanbieden. Als je tevreden bent over de geleverde zorg, horen we dit graag.

Een klacht of medisch incident melden

Het kan echter ook gebeuren dat niet alles loopt zoals verwacht en dat er een gevoel van ontevredenheid achterblijft. Een ontevredenheid kan over alle aspecten van de zorg- en dienstverlening gaan bijvoorbeeld over de verstrekte informatie, bejegening, de zorg en/of behandeling, het comfort tijdens jouw verblijf, wachttijden, maaltijden, enzovoort.

Praten met de betrokkene

Bij ontevredenheid is het belangrijk dat je dit aankaart bij de betrokken zorgverstrekker of dienst waar de klacht is ontstaan. De ervaring leert dat ongenoegen vaak berust op een misverstand. Daarom is het erg belangrijk dat je eerst gaat praten met de betrokken zorgverstrekker of verantwoordelijke. Een goed gesprek kan veel ophelderen.

Praten met de ombudsdienst

Als het gesprek toch niet tot een bevredigend resultaat leidt of als een gesprek niet mogelijk is, dan kan je contact opnemen met de interne bemiddelaars van de ombudsdienst. Vermoed je dat er een medische fout gebeurd is (medisch incident), dan kan je dit ook steeds bespreken bij de ombudsdienst.

Hoe kan je iets melden?

Je kan op verschillende manieren contact opnemen met de ombudsdienst:

 • Door persoonlijk contact binnen de permanentie-uren of na afspraak
 • Door telefonisch contact binnen de permanentie-uren
 • Via een brief
 • Via het online formulier 

Na kennisname van je klacht krijg je een ontvangstbevestiging (mondeling en/of schriftelijk). De bemiddelaar spreekt de betrokken zorgverstrekkers aan, brengt eventueel de partijen samen en tracht antwoord te geven en in te spelen op jouw verwachtingen. Voor dit verloop gelden alle wettelijke bepalingen (zoals o.a. de privacywetgeving, beroepsgeheim, de wet op de patiëntenrechten…), de interne reglementen en de procedures binnen GZA Ziekenhuizen.

Contactgegevens en bereikbaarheid van de ombudsdienst

Dirk Jordaens

Telefonisch of elektronisch

Tel.: 03 443 35 44
Dirk.jordaens@gza.be

Campus Sint-Augustinus

 • maandag 13 - 16 uur
 • woensdag 13 - 16 uur
 • donderdag 10 - 13 uur

Volg route 111

 

Ellen Vandezande

Telefonisch of elektronisch

Tel.: 03 283 10 65

Ellen.vandezande@gza.be

Campus Sint-Vincentius + Sint-Jozef

 • dinsdag 10 - 16 uur
 • woensdag 10 - 13 uur
 • vrijdag 10 - 13 uur

 Volg route 4

Voor campus Sint-Jozef kan je ook bij Ellen Vandezande terecht. Voor een telefonisch gesprek kan dat op dezelfde momenten als voor campus Sint-Vincentius. Voor een persoonlijk gesprek kan dat enkel na een telefonische afspraak.

  Secretariaat ombudsdienst:

  • Esther Franssens
  • Annelies Piessens

  Een klacht over de geleverde zorg, een medisch incident of suggestie melden

  Je hebt het recht om een medisch incident of jouw ongenoegen over de geleverde zorg te melden bij de ombudsdienst. Bel met één van de interne bemiddelaars wanneer je persoonlijk contact wenst. Ben je echter tevreden of heb je een suggestie? Laat het ons dan ook weten via onderstaand formulier.

  Opvolging vereist?