Kwaliteit en patiëntveiligheid binnen GZA Ziekenhuizen

Kwaliteitsvolle zorg die voortdurend verbetert

Binnen GZA is het de taak van iedere medewerker om kwaliteitsvolle zorg te verlenen en continu te verbeteren. Dit principe passen onze medewerkers dagdagelijks toe door mee te werken aan verbeterinitiatieven of kwaliteitsprojecten binnen de verschillende afdelingen.

Binnen het ziekenhuis zijn er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten waaraan dagdagelijks gewerkt wordt.  Door zowel interne als externe audits wordt de kwaliteit en patïentveiligheid binnen de organisatie door de overheid (bijv. VIP²) op regelmatige basis  kritisch bekeken. Grote zorg- en ondersteunende diensten worden gestimuleerd om bijkomend een dienstgebonden accreditatie te behalen.

Pijnkliniek

Bijkomend helpen kwaliteitsindicatoren ons als organisatie om niet alleen kwaliteitsprojecten te identificeren maar ook het succes van deze projecten op te volgen.

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg is patiëntveiligheid. GZA Ziekenhuizen streeft naar een continue verbetering van de zorgprocessen en de patiëntveiligheid. In het kader van continu verbeteren worden zorgverleners en artsen aangespoord om incidenten en bijna-incidenten te melden. Een multidisciplinair team volgt de meldingen op en biedt advies aan de verschillende diensten voor wat betreft het melden, analyseren en verbeteren. Op basis van de meldingen zorgt de organisatie voor gerichte en zinvolle verbeteracties om gelijkaardige incidenten te vermijden.

Voor vragen aangaande kwaliteit en patiëntveiligheid kan je terecht bij: kwaliteit@gza.be