Maak een afspraak

Je kan bij al onze diensten telefonisch een afspraak maken. Sommige diensten maken ook gebruik van ons online afsprakenplatform MyGZA. Daar kan je ook je gemaakte afspraken bekijken en je facturen raadplegen.

Kom op tijd naar het ziekenhuis en voorzie voldoende tijd om te parkeren en je aan te melden. 

Belangrijke informatie over je afspraak

Onverwacht verhinderd?

Verwittig ons uiterlijk 24 uur op voorhand via het nummer waar je de afspraak gemaakt hebt of via MyGZA. Als we niet op de hoogte zijn van je annulatie, rekenen we administratieve kosten aan.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius

Campus Sint-Jozef

Polikliniek Hof ter Schelde

Secretariaat
03 443 34 43

In onze polikliniek bieden wij volgende raadplegingen aan: