Maak een afspraak

Je kan telefonisch een afspraak maken. Houd je rijksregisternummer bij de hand. Sommige diensten maken gebruik van ons online afsprakenplatform Mijn ZAS. Daar kan je ook gemaakte afspraken bekijken en je facturen raadplegen.

Voorzie voldoende tijd om te parkeren en je aan te melden.

Belangrijke informatie over je afspraak

Onverwacht verhinderd?

Verwittig ons uiterlijk 24 uur op voorhand via het nummer waar je de afspraak gemaakt hebt of via Mijn ZAS. Als we niet op de hoogte zijn van je annulatie, rekenen we administratieve kosten aan.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius

Polikliniek Hof ter Schelde

Secretariaat
03 443 34 43

In onze polikliniek bieden wij volgende raadplegingen aan:

Interessante formulieren