Dag van je opname

We informeren je op voorhand over het opname-uur. Kom op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis, voorzie voldoende tijd om te parkeren. Daarna kan je je aanmelden. 

Je inschrijving of registratie

Op de dag van opname meld je je op het afgesproken tijdstip aan de inschrijvingskiosk met je identiteitskaart (of een ander geldig identificatiebewijs). Ook indien je niet over een eID beschikt meld je je eerst aan bij de inschrijvingskiosk.

Nadat je je hebt geregistreerd, word je doorverwezen naar de wachtzaal van de opnamedienst. Hier ontvang je de documenten voor de afdeling en krijg je een identificatiearmbandje. Voor je eigen veiligheid moet je dit gedurende heel je verblijf in ons ziekenhuis dragen.

Gelieve voor begeleiding tijdens je opname te zorgen indien je een valrisico hebt.

 

Opnameverklaring

Bij opname vragen wij je een formulier in verband met de financiële voorwaarden in te vullen en te ondertekenen. Met dit document informeren wij je ook over de verschillende kosten die je aangerekend kunnen worden. Het grootste deel hiervan betaalt het ziekenfonds, maar als patiënt betaal je ook een gedeelte, onder andere wettelijke bepaalde remgelden en, indien je opteert voor een kamer alleen, kamer- en ereloonsupplementen.

aanmelden aan de aanmeldkiosk in GZA Ziekenhuizen

Voor meer informatie kan je onderstaande documenten raadplegen. Je kan deze formulieren reeds thuis doornemen. Indien je hierover nog vragen hebt, mag je deze altijd stellen aan het opnamepersoneel:

Wat als je wordt opgenomen op de dienst spoedgevallen?

Je inschrijving op de dienst spoedgevallen is enkel de registratie van je persoonsgegevens. Voor een verdere administratieve vervollediging van je dossier moet je langsgaan bij de opnamedienst.

Informatie over onze kamers

Alle patiënten krijgen dezelfde verzorging, ongeacht de kamerkeuze. Indien je een reservatie deed, heb je voorrang inzake kamerkeuze. Dit garandeert echter niet dat je het door jouw gevraagde type kamer hebt. Vaak zijn er veel meer aanvragen dan er kamers van dit type beschikbaar zijn.

We beschikken over een aantal kamertypes:

  • gemeenschappelijke kamer: geen supplement
  • tweepatiëntenkamer: geen supplement
  • individuele kamer: € 65,00/dag
Kamers materniteit
  • individuele kamer materniteit: € 80,00/dag
  • individuele kamer materniteit met toilet, douche, babybox en extra kamer met salon (luxekamer): € 140,00/dag
  • tweepatiëntenkamer: geen supplement
  • gemeenschappelijke kamer: geen supplement
Kamers dienst kindergeneeskunde

Alle kamers op de dienst kindergeneeskunde hebben de mogelijkheid tot “rooming-in”. Dit betekent dat je als ouder op de kamer van je kind kan verblijven. In deze kamers hebben we alles ingericht in functie van de kinderen: leuke kleurtjes en tekeningen op de muur, speelboxen en er is ook een klasje voorzien met speelkamer.

‘Rooming-in’ kost € 50,00 per nacht. In de prijs zijn drie maaltijden voorzien. Je kan ook gebruikmaken van de keuken op de dienst kindergeneeskunde waar je water, koffie en thee kan krijgen.

Honorariumsupplementen

Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.

Indien je tijdens een opname met overnachting verblijft in een meerpersoons- of tweepersoonskamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt in een meerpersoons- of tweepersoonskamer, bedraagt 0 %.

Indien je uitdrukkelijk kiest voor een eenpersoonskamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen je honorariumsupplementen aanrekenen.

Het bedrag dat een arts op onze campussen mag aanrekenen als honorariumsupplement is maximaal 150 % van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in je behandeling (anesthesist, chirurg …) kan een ereloonsupplement aanrekenen. Voor een supplement tussen 150 % en 200 % dient de behandelend arts je voorafgaandelijk aan je opname een overeenkomst te laten tekenen.

In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een honorariumsupplement aan te rekenen aan de patiënt:

  • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
  • wanneer je in een eenpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
  • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.

Bijvoorbeeld: een arts rekent 100% als supplement aan. Zo zal een prestatie waarvoor het officieel tarief €75 is, in dat geval €150 kosten. Het ziekenfonds betaalt altijd terug op het officieel tarief, NIET op het supplement.