Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)

De dienst nucleaire geneeskunde zorgt voor een "functioneel" beeld van het menselijk lichaam met behulp van kleine veilige doses radioactieve stoffen. Zo nodig in combinatie met meer “anatomische” beelden  (bv. RX, CT-scan, MRI) kan dan uiteindelijk een correcte diagnose van veel ziektes vastgesteld worden.

campus Sint-Augustinus - route 261 

campus Sint-Vincentius - route 178

Waarvoor kan je bij de dienst nucleaire geneeskunde terecht?

Dankzij verschillende soorten radiotracers kunnen we als het ware binnen in het lichaam kijken en de werking van de organen onderzoeken. Zo kunnen we zien wat de oorzaak, aanwezigheid of uitgebreidheid is van bepaalde ziektes of pijnklachten. Afhankelijk van het orgaan dat we onderzoeken zijn er verschillende scans (ook scintigrafie genoemd) mogelijk. De meest voorkomende onderzoeken in de nucleaire geneeskunde zijn oa. botscan, schildklierscan, longscan, myocardscan of PET-scan.

Daarnaast kunnen we ook enkele ziektes (bv. hyperthyroïdie) behandelen door de toediening van een radioactieve stof. Deze onderzoeken gebeuren enkel op afspraak en verwijzing van een behandelende arts.

Consultatie en onderzoek nucleaire geneeskunde

Onze secretaresse en ons voltallige team van technologen en artsen zorgen voor een zo snel mogelijke, kwalitatieve en veilige uitvoering van de onderzoeken. Zij zijn ook steeds bereikbaar voor meer informatie. Informatiebrochures voor de patiënt zijn beschikbaar op het secretariaat.

Alle onderzoeken gebeuren enkel op afspraak, iedere werkdag tussen 8.30 en 17 uur. Gelieve bij het maken van de afspraak duidelijk te vermelden welk type onderzoek vereist is door je verwijzende arts.
 

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius