Fertiliteit

Ongeveer 15% van de koppels heeft nood aan medische hulp bij het vervullen van hun kinderwens. In het Fertiliteitscentrum Antwerpen begeleiden we zowel heteroseksuele koppels, lesbische koppels als alleenstaande vrouwen. Ook bij herhaalde miskraam, endometriose (met of zonder kinderwens) of voor het behoud van vruchtbaarheid voor de start van kankertherapie kan je bij ons terecht.

campus Sint-Augustinus - route 371

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wij begeleiden alle stappen bij vruchtbaarheidsonderzoeken en –behandelingen zoals geplande seksuele betrekkingen, opwekken van de eisprong, kunstmatige inseminatie, IVF, ICSI, TESE, pre-implantatie genetische testing (PGT), donatie van eicellen/zaadcellen/embryo’s, invriezen van eicellen/zaadcellen/embryo’s, fertiliteitschirurgie, psychosociale begeleiding,… Meer informatie over de mogelijke onderzoeken en behandelingen kan je raadplegen op onze website. Hier kan je ook kennismaken met ons team en je vindt er praktische uitleg over onze behandelingen.

Een persoonlijke en patiëntgerichte aanpak vormen de hoekstenen van onze zorg. Tijdens het volledige traject sta je in nauw contact met je arts en met het team.

GZA dienst fertiliteit

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 15 uur

Campus Sint-Augustinus: route 371 (5de verdieping)