Kinder- en jeugdpsychiatrie

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie helpt gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar die te maken krijgen met psychiatrische stoornissen, psychische problemen  en/of opvoedingsproblemen. Dit kan gaan om emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld snel boos worden, bang zijn, pestproblemen, (vermoeden van) ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS).

campus Sint-Augustinus - route 436  

campus Sint-Vincentius - route 8

Maak een afspraak

Voor kinder- en jeugdpsychiatrie kan je indien je bij ons gekend bent als patiënt bij GZA Ziekenhuizen terecht op de campussen Sint-Augustinus (Wilrijk) en Sint-Vincentius (Antwerpen). Maak een afspraak via het centraal secretariaat van de kinder- en jeugdpsychiatrie van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. 

Momenteel nemen wij geen nieuwe aanmeldingen meer aan op onze polikliniek. De huidige zorgvraag overschrijdt ons zorgaanbod met lange wachttijden tot gevolg. We zullen ons vanaf heden richten op onze kerntaak binnen GZA.

Ben je onverwacht verhinderd? Laat ons dat dan uiterlijk 24 uur voor jouw afspraak plaatsvindt, weten via bovenstaand telefoonnummer. We zijn helaas genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen als we niet tijdig op de hoogte zijn van jouw afzegging.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius