Kinder- en jeugdpsychiatrie

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie helpt gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar die te maken krijgen met psychiatrische stoornissen, psychische problemen  en/of opvoedingsproblemen. Dit kan gaan om emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld snel boos worden, bang zijn, pestproblemen, (vermoeden van) ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS).

campus Sint-Augustinus - route 436  

campus Sint-Vincentius - route 8

Maak een afspraak

Omdat onze capaciteit beperkt is, richt onze werking zich nu enkel tot die kinderen die reeds gekend zijn binnen één van de GZA Ziekenhuizen. Een gesprek kan gepland worden op verwijzing van een kinderarts. Wanneer je een verwijsbrief hebt, kan je een afspraak maken via het centraal secretariaat van de kinder- en jeugdpsychiatrie van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. 

Kan je onverwacht niet naar je afspraak komen? Verwittig ons ten laatste 24 uur op voorhand via het nummer waarop je de afspraak hebt gemaakt. Als we niet op de hoogte zijn van je annulatie, moeten we administratieve kosten aanrekenen.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius