Kinder- en jeugdpsychiatrie : Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 436  

campus Sint-Vincentius - route 8

Hoe werkt de kinderpsychiatrische polikliniek?

Kom je naar de polikliniek, dan starten we met een eerste verkennend gesprek met één van de kinderpsychiaters. Via dat gesprek proberen we samen met jou en jouw kind meer zicht krijgen op wat er aan de hand kan zijn en stellen we een verdere aanpak voor. Is er bijvoorbeeld een vermoeden van ADHD? Dan zal de kinderpsychiater eerst met jou bespreken hoe je kind zich van baby tot nu ontwikkeld heeft. De kinderpsycholoog of orthopedagoog zal daarna via psychodiagnostisch onderzoek testen hoe verstandig je kind is, hoe goed het zich kan concentreren, of het goed kan plannen en zich kan beheersen, enzovoort.

Zijn er mogelijk bijkomende leerproblemen of psychomotorische moeilijkheden? Dan volgt er verder onderzoek bij een logopedist of kinesist. We kunnen ook een belevingsonderzoek uitvoeren om uit te sluiten dat de aandachts- en/of leerproblemen het gevolg zijn van emotionele problemen (bijvoorbeeld een depressie). Tijdens de onderzoeken wordt telkens uitgebreid stilgestaan bij de omgeving (thuis, school,…) waarbinnen de kinderen opgroeien.

De bevindingen vanuit de verschillende onderzoeken bespreken we eerst tijdens de wekelijkse teamvergaderingen. Daarna volgt er een adviesgesprek met jou en jouw zoon of dochter. We bekijken dan samen of verdere begeleiding nodig is, en wat de meest geschikte behandeling is. Deze begeleiding kan dan naargelang de indicatie opgestart worden bij iemand van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie of we verwijzen je door naar een geschikte behandelaar in de regio

Ons team helpt ook tijdens ziekenhuisopnames

Het kinderteam kan jou en jouw kind(eren) ook ondersteunen terwijl zij opgenomen zijn op de kinderafdeling of neonatologie. Of als jij of jouw partner in behandeling is bij de afdeling psychiatrie. Meer hierover kan je lezen in het onderdeel "samenwerking".