Hematologie

Wat is hematologie?

Hematologie is de verzamelnaam voor aandoeningen van de bloedvormende structuren.

Die structuren bestaan uit het bloed, beenmerg (in het binnenste van het skelet), de milt en het lymfestelsel (met zijn honderden lymfeklieren verspreid over heel het lichaam).

We maken een onderscheid tussen goedaardige hematologische aandoeningen en kwaadaardige hematologische aandoeningen.

Voorbeelden van goedaardige hematologische ziekten zijn:

  • bloedingsziekten zoals hemofilie of Von Willebrandziekte;
  • erfelijke of verworven trombofilie (neiging tot klontervorming van het bloed);
  • bloedarmoede (door bv. ijzer- of vitaminetekort);
  • bloedafbraak.

Voorbeelden van kwaadaardige hematologische ziekten zijn:

Ga naar het oncologisch centrum voor meer informatie over kwaadaardige hematologische ziekten.

Omdat de hematologen vaak met kwaadaardige aandoeningen te maken krijgen, werken zij meestal samen met oncologen en radiotherapeuten. Bekijk hier het volledige team van het oncologisch centrum.