Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een totaalzorg die ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten steunt en bijstaat op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. De kwaliteit van het leven en de waardigheid van de mens staan centraal.

campus Sint-Jozef, afdeling S04

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De palliatieve zorg doet al het mogelijke om tegemoet te komen aan het verlangen naar een menswaardig levenseinde. Palliatieve zorg mag niet verengd worden tot puur stervensbegeleiding. Ze start wanneer de curatieve zorg ophoudt en eindigt door stervensbegeleiding. Concreet betekent dit dat de palliatieve zorgverlening:

  • het leven en ieders eigenheid en autonomie respecteert, alsook elke filosofische overtuiging of religie;
  • sterven beschouwt als een natuurlijk en normaal proces in het leven;
  • de dood niet wil uitstellen noch versnellen;
  • de patiënt en zijn familie zo veel mogelijk wil betrekken in de zorgverlening;
  • steeds streeft naar een open communicatie tussen alle betrokken partijen.

Afspraakinformatie

Het centrum voor palliatieve zorg Sint-Camillus is onderdeel van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef. Een afspraak maken met een van de palliatieve artsen is enkel mogelijk in uitzonderlijk gevallen en na verwijzing door je behandelend arts. Jouw huisarts of specialist maakt dan voor jou een afspraak via de sociale dienst van de palliatieve eenheid.

Campus Sint-Jozef

Telefonisch beschikbaar op werkdagen tussen 9 en 16 uur.

Onze artsen

Diensthoofd
Adjunct diensthoofd