Voor artsen

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van nieuwe GZA-artsen? Dan kan je je hier inschrijven voor de nieuwsbrief. Daarnaast zijn op deze pagina andere topics specifiek van toepassing voor artsen terug te vinden. 

Practopics-plus

PRACTOPICS is al 12 jaar een maandelijks middagseminarie voor huisartsen, georganiseerd vanuit de diensten “inwendige ziekten” van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. Als arts krijg je daar in een uurtje tijd een aantal praktische en nuttige wetenschappelijke updates voorgeschoteld, gekoppeld aan een accrediteringspunt en een lichte lunch.

Ondertussen is er wel wat veranderd in onze medische omgeving, met binnen GZA Ziekenhuizen ook meer focus op een campusoverschrijdende werking. Anderzijds zijn er andere medische specialiteiten, die dicht aanleunen bij het werkdomein van de huisarts, die we graag ook in deze seminaries aan bod willen laten komen. Daarom willen we de PRACTOPICS vanaf 2020 verder ontwikkelen naar de PRACTOPICS – PLUS. We geven voortaan ook bijscholingen vanuit de diensten “vrouw en kind” (gynaecologie, verloskunde, pediatrie en neonatologie) en alterneren de locatie met campus Sint-Vincentius in Antwerpen.

practopics plus

COVID-19 coronavirus: telefonisch contact permanentiearts

Beste (huis)arts

Indien je de permanentiearts van een specifieke dienst wenst te spreken, is dat zeker mogelijk. Vraag wanneer je telefonisch contact opneemt met ons ziekenhuis gerust aan de medewerker telefonie of hij of zij je rechtstreeks wil doorverbinden.

Vermeld daarbij zeker de campus en het specialisme van de permanentiearts.

COVID-19 coronavirus: Stappenplan zorg voor ouderen thuis en in woonzorgcentra

Beste huisarts, CRA

We bezorgen je graag een stappenplan of beslissingsinstrument ter ondersteuning van de zorg en transfer van ouderen en bewoners naar het ziekenhuis.

Deze flowchart is het resultaat van een samenwerking van de Universiteit Antwerpen – departement Eerstelijns-en Interdisciplinaire zorg (Huisartsgeneeskunde, Palliatieve zorg en geriatrie) –, de Orde van Artsen provincie Antwerpen, geriaters van ziekenhuizen en de CRA’s van de Woon- en ZorgCentra in Antwerpen.

De flowchart beschrijft het prehospitalisatie traject voor zorg/behandeling in de eigen omgeving, gerichte gegevensverzameling en finaal een vraag tot ziekenhuisopname. Het model is generiek voor de aanmelding naar alle Antwerpse ziekenhuizen. Het behandeltraject kan per ziekenhuis verschillen. Hierbij nog verdere toelichting hierrond.

Goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners maar ook met de bejaarde en diens familie blijft primordiaal. Ter ondersteuning van het aanbieden van ethisch verantwoorde zorg, verwijzen we ook naar volgend document: https://www.zorgneticuro.be/content/faq-covid-19-coronavirus-ethiek

Dr. Kristiaan Deckers
Hoofdarts

COVID-19 coronavirus: Alle opleidingen i.k.v. de week van de stralingsbescherming geannuleerd

Beste collega

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen rond het COVID-19 coronavirus van 12 maart 2020, werd er met alle partners beslist om alle interne en externe opleidingen te annuleren. Dat heeft ook gevolgen voor de week van de stralingsbescherming die loopt van maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april 2020. Alle opleidingen i.k.v. de week van de stralingsbescherming worden geannuleerd.

We bekijken inmiddels om de week van de stralingsbescherming op een later tijdstip opnieuw in te plannen samen met de andere partners. Van zodra daar meer duidelijkheid over bestaat, berichten we je opnieuw.

Alvast bedankt voor jullie begrip!

Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van nieuwe artsen binnen GZA Ziekenhuizen? Abonneer je dan op deze nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte gehouden worden van COVID-updates van GZA Ziekenhuizen? Abonneer je dan op deze nieuwsbrief.

Sint-Agustinus oncologie consultatie

PACSonWEB

De resultaten van de onderzoeken medische beeldvorming kan je raadplegen via PACSonWEB.

MOC-schema GZA Ziekenhuizen

Raadpleeg het volledige schema van het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) van GZA Ziekenhuizen.

Raadpleeg hier

multidisciplinair oncologisch consult

Labogids

De labogids is een hulp bij het correct aanvragen en interpreteren van laboratoriumanalyses. Daarnaast vind je er de nodige informatie over specifieke afname- en transportmodaliteiten, antwoordtijden, frequenties van uitvoering, mogelijkheden tot bijaanvragen, rapportering, ...

GZA Labogids

Laboratorium voor pathologische anatomie