Voor artsen

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van nieuwe GZA-artsen? Dan kan je je hier inschrijven voor de nieuwsbrief. Daarnaast zijn op deze pagina andere topics specifiek van toepassing voor artsen terug te vinden. 

Hospital Outbreak Support Team (HOST)

De COVID-pandemie heeft meer dan ooit aandacht gevestigd op de nood aan infectiepreventie- en controle. COVID-uitbraken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen leerden ons dat continue inzet daarvoor essentieel is. Daarom beschikt ZNA-GZA sinds 2021 over een Hospital Outbreak Support Team (HOST). HOST wil zijn steentje bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in verschillende zorginstellingen, door hen te ondersteunen, te begeleiden en te “empoweren”. Heb je zin om jouw instelling een boost te geven op het vlak van infectiepreventie? Of denk je dat jij een belangrijke partner kan zijn voor HOST ZNA-GZA? Lees dan snel verder.

HOST GZA-ZNA

Practopics-Plus

PRACTOPICS is al 12 jaar een maandelijks middagseminarie voor huisartsen, georganiseerd vanuit de diensten “inwendige ziekten” van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. Als arts krijg je daar in een uurtje tijd een aantal praktische en nuttige wetenschappelijke updates voorgeschoteld, gekoppeld aan een accrediteringspunt en een lichte lunch.

Ondertussen is er wel wat veranderd in onze medische omgeving, met binnen GZA Ziekenhuizen ook meer focus op een campusoverschrijdende werking. Anderzijds zijn er andere medische specialiteiten, die dicht aanleunen bij het werkdomein van de huisarts, die we graag ook in deze seminaries aan bod willen laten komen. Daarom willen we de PRACTOPICS vanaf 2020 verder ontwikkelen naar de PRACTOPICS – PLUS. We geven voortaan ook bijscholingen vanuit de diensten “vrouw en kind” (gynaecologie, verloskunde, pediatrie en neonatologie) en alterneren de locatie met campus Sint-Vincentius in Antwerpen.

practopics plus

COVID-19 coronavirus: telefonisch contact permanentiearts

Beste (huis)arts

Indien je de permanentiearts van een specifieke dienst wenst te spreken, is dat zeker mogelijk. Vraag wanneer je telefonisch contact opneemt met ons ziekenhuis gerust aan de medewerker telefonie of hij of zij je rechtstreeks wil doorverbinden.

Vermeld daarbij zeker de campus en het specialisme van de permanentiearts.

COVID-19 coronavirus: Stappenplan zorg voor ouderen thuis en in woonzorgcentra

Beste huisarts, CRA

We bezorgen je graag een stappenplan of beslissingsinstrument ter ondersteuning van de zorg en transfer van ouderen en bewoners naar het ziekenhuis.

Deze flowchart is het resultaat van een samenwerking van de Universiteit Antwerpen – departement Eerstelijns-en Interdisciplinaire zorg (Huisartsgeneeskunde, Palliatieve zorg en geriatrie) –, de Orde van Artsen provincie Antwerpen, geriaters van ziekenhuizen en de CRA’s van de Woon- en ZorgCentra in Antwerpen.

De flowchart beschrijft het prehospitalisatie traject voor zorg/behandeling in de eigen omgeving, gerichte gegevensverzameling en finaal een vraag tot ziekenhuisopname. Het model is generiek voor de aanmelding naar alle Antwerpse ziekenhuizen. Het behandeltraject kan per ziekenhuis verschillen. Hierbij nog verdere toelichting hierrond.

Goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners maar ook met de bejaarde en diens familie blijft primordiaal. Ter ondersteuning van het aanbieden van ethisch verantwoorde zorg, verwijzen we ook naar volgend document: https://www.zorgneticuro.be/content/faq-covid-19-coronavirus-ethiek

Dr. Kristiaan Deckers
Hoofdarts

Nieuwsbrieven voor huisartsen en specialisten

GZA-nieuws

Wil je elke maand op de hoogte blijven van het nieuws van GZA Ziekenhuizen? In deze nieuwsbrief stellen we nieuwe artsen voor, geven we het laatste nieuws en komende symposia en evenementen.

COVID-updates

Wil je op de hoogte gehouden worden van COVID-updates van GZA Ziekenhuizen? Dit is geen regelmatige nieuwsbrief, maar bevat wel essentiële informatie die je als arts kan communiceren naar je patiënten.

PACSonWEB

De resultaten van de onderzoeken medische beeldvorming kan je raadplegen via PACSonWEB.

MOC-schema GZA Ziekenhuizen

Raadpleeg het volledige schema van het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) van GZA Ziekenhuizen.

Raadpleeg hier

multidisciplinair oncologisch consult

Labogids

De labogids is een hulp bij het correct aanvragen en interpreteren van laboratoriumanalyses. Daarnaast vind je er de nodige informatie over specifieke afname- en transportmodaliteiten, antwoordtijden, frequenties van uitvoering, mogelijkheden tot bijaanvragen, rapportering, ...

GZA Labogids

Laboratorium voor pathologische anatomie