Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (Nefrologie)

De dienst nefrologie behandelt mensen met nierziekten en complicaties als hoge bloeddruk (hypertensie), verstoring van de bloedsamenstelling of zoutconcentratie in het lichaam veroorzaakt door nierschade. 

 

 

campus Sint-Augustinus - route 10

campus Sint-Vincentius - route 149

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De dienst nefrologie onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen of een hoge bloeddruk (hypertensie). Daarnaast biedt deze dienst de nodige voorzieningen voor patiënten die een nierfunctievervangende behandeling nodig hebben, zoals hemodialyse (kunstnier) of peritoneale dialyse (buikspoeling). Tot slot is er de voorbereiding, begeleiding en nazorg van patiënten met een niertransplantatie

Verder regelt deze dienst de opvolging van nierdialysepatiënten op verschillende locaties binnen en buiten GZA Ziekenhuizen. Zo kunnen dialysepatiënten die werken of naar school gaan ook ’s avonds terecht buiten het ziekenhuis.

Afspraakinformatie

Afspraak maken voor consultatie of nierdialyse?

  • Bel ons, bij voorkeur na doorverwijzing huisarts.
  • Breng zeker bij elke raadpleging een volledige medicatielijst mee.

Campus Sint-Augustinus

Met dringende problemen kan je ook 24/7 terecht op de afdeling spoedgevallen van campus Sint-Augustinus.

Neem op campus Sint-Augustinus de ingang Oosterveld (gebouw rechts van de hoofdingang) en volg route 10 – eerste verdieping.

Verpleegeenheden

Neurologie/Nefrologie D02SA

De verpleegeenheid is telefonisch bereikbaar via 03 443 52 02.
Luc Hulselmans is het verpleegkundig diensthoofd, Inge Cauberghe adjunct-diensthoofd.

Campus Sint-Vincentius

 

Met dringende problemen kan je ook 24/7 terecht op de afdeling spoedgevallen van campus Sint-Vincentius.

Volg binnen campus Sint-Vincentius route 149

Campus Sint-Jozef

Dringende nierproblemen?

Contacteer de nefrologen of de dienst spoedgevallen van:

Polikliniek Hof ter Schelde