Spoedgeneeskunde

De dienst spoedgevallen van GZA Ziekenhuizen staat dag en nacht klaar voor hulp bij alle dringende medische hulpvragen.

 

campus Sint-Augustinus - route 136

campus Sint-Vincentius - route 101

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Als je onwel bent geworden of een letsel hebt opgelopen en per ziekenwagen naar de spoedgevallendienst wordt gebracht (via het algemeen noodnummer);
  • Als je huisarts je doorverwijst naar de dienst spoedgevallen.

Met minder dringende vragen ga je eerst naar je huisarts of een huisartsenwachtpost. Zij kunnen vooral kleinere ongelukken (verstuikingen, kleine snijwonden, koorts- en pijnklachten ...) prima behandelen. GZA Ziekenhuizen heeft volledig uitgeruste spoeddiensten op campussen Sint-Augustinus (Antwerpen-Wilrijk), Sint-Vincentius (Antwerpen) en Sint-Jozef (Mortsel). Onze spoeddiensten beschikken ook over een Mobiele Urgentiegroep (MUG).

Zorgen over eigen alcoholgebruik of dat van een familielid? Nood aan meer informatie?

GZA Ziekenhuizen heeft een Zorgpad Alcohol geïntroduceerd. In dit zorgpad bieden we ondersteuning om zelf bewuster om te gaan met het eigen alcoholgebruik. Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan familieleden aan die te maken hebben met (overmatig) alcoholgebruik van een familielid.

Alcohol wordt in verschillende contexten voor verschillende redenen gebruikt. Het is niet altijd even gemakkelijk om het alcoholgebruik te verminderen als we niet begrijpen waarom we alcohol drinken. GZA Ziekenhuizen biedt groepsgesprekken aan verminderd tarief aan om patiënten en/of hun familieleden hierin te ondersteunen.

Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten!

Het volledige spoedteam streeft ernaar om je elke dag opnieuw de best mogelijke zorg te bieden in de best mogelijke omstandigheden. Opname op de dienst spoedgevallen is immers vaak een ingrijpende gebeurtenis. Mogelijk kunnen we de kwaliteit van onze zorg nog verder verbeteren. Daarom willen we graag meer weten over jouw ervaring op onze dienst. Je suggesties zijn een grote hulp om de werking van onze dienst te evalueren en waar nodig bij te sturen. De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Hopelijk kan je even de tijd nemen om de enquête in te vullen. Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

De dienst spoedgevallen is vlot bereikbaar vanaf de inrit op de Spoorweglaan. Volg de wegwijzers. Hier zijn ook parkeerplaatsen voorzien.

Volg binnen campus Sint-Augustinus route 136

Campus Sint-Vincentius

De dienst spoedgevallen heeft een aparte inrit en parking, aan de linkerkant van het ziekenhuis. Volg de wegwijzers.

Volg binnen campus Sint-Vincentius route 101

Campus Sint-Jozef

De dienst spoedgevallen heeft een aparte inrit en parking op de Jordaenslei. Volg de wegwijzers.

Concreet betekent dit dat de spoedgevallenfunctie op campus Sint-Jozef overdag (van 7 tot 21 uur) zoals voorheen open is en patiënten met niet-heelkundige pathologie onderzocht, behandeld en eventueel opgenomen worden.

Tussen 21 en 7 uur is er een minimale service voorzien. Patiënten die zich aanbieden, worden ontvangen door de poortarts en ondersteund door de loopwaakverpleegkundige.

’s Avonds en ’s nachts zullen patiënten voor een spoedbehandeling doorverwezen worden naar onze twee andere campussen. In dat geval voorziet GZA Ziekenhuizen zelf het vervoer.