Pediatrie (kinderziekten)

De pediatrie of kindergeneeskunde richt zich op de medische zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 14 jaar.

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Kinderen en jongeren kunnen op de afdeling pediatrie van GZA terecht met alle mogelijke gezondheidsproblemen, gaande van infectieziekten, hart-, long- of maagdarmproblemen, slaapproblemen, allergieën, bloedarmoede, ontwikkelingsvertraging tot meer specifieke problemen zoals epilepsie, hormoonstoornissen of sikkelcelziekte. Een warme en kindvriendelijke aanpak is verzekerd.

Elke kinderarts heeft een deelspecialisatie.

Op consultatie

  • Voor reguliere consultaties kan je bij je eigen vertrouwde arts terecht. We raden aan om online een afspraak te maken via MyGZA.
  • Voor kinderen die dringend moeten gezien worden met een of meer van volgende symptomen: koorts, kortademigheid, hoest, neusloop, diarree ... , voorzien we een spoedconsultatie. Daarvoor is in MyGZA een speciale knop voorzien.
  • Naar aanleiding van het coronavirus worden nog steeds de nodige beschermingsmaatregelen in acht genomen bij de verzorging van je kind.

Aarzel niet om contact met onze dienst kindergeneeskunde op te nemen als jouw kind ziek is. Wij zijn telefonisch beschikbaar en kunnen zo nodig videoconsultaties doen. De telefoonnummers van de consultaties vind je verder op deze pagina.

Hoe leg je een coronatest uit aan kinderen?

Onderstaand filmpje kan je helpen aan een kind uit te leggen welke stappen er zijn in een coronatest.

Afspraakinformatie

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kan je terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.