Pediatrie (kinderziekten)

De pediatrie of kindergeneeskunde richt zich op de medische zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 15 jaar. Zij kunnen op deze afdeling terecht met alle mogelijke klachten van infectieziekten, hart-, long- of maagdarmproblemen tot slaapproblemen of allergieën, epilepsie en ontwikkelingsvertraging.

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

COVID-19 coronavirus: op consultatie

Naar aanleiding van het coronavirus nemen we op de consultatie kindergeneeskunde de nodige maatregelen.

  • Online afspraken maken is momenteel niet mogelijk. Alle afspraken dienen telefonisch gemaakt te worden. Vermeld hierbij steeds over welke klachten het gaat.
  • Bij een geplande afspraak meld je je aan op de raadpleging. Indien je kind koorts en respiratoire klachten vertoont, zal je samen met je kind doorverwezen worden naar de juiste wachtzaal.
  • De nodige beschermingsmaatregelen worden steeds in acht genomen bij de verzorging van je kind.

Onze dienst kindergeneeskunde blijft actief. Aarzel dus niet om contact te nemen als jouw kind ziek is. Wij zijn telefonisch beschikbaar en kunnen indien nodig videoconsultaties doen. De telefoonnummers van de consultaties vind je verder op deze pagina.

Afspraakinformatie

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kan je terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.