Pediatrie (kinderziekten): Samenwerking

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Met wie werken we samen?

De kinderartsen van GZA werken nauw samen met andere diensten zoals de diensten NKO, kinderchirurgie, kinderorthopedie, kinderpsychiatrie, het centrum voor aangeboren hartaandoeningen en verschillende psychologen/orthopedagogen van het kinderteam.

Voor de diagnose en behandeling van complexere aandoeningen werken onze teams samen met specialisten van verschillende universitaire ziekenhuizen:

  • Afhankelijk van het ziektebeeld is er een samenwerking met de universitaire ziekenhuizen in Antwerpen (UZA), Leuven (UZL), Gent (UZG) en Brussel (UZB).
  • Er wordt een maandelijkse raadpleging verzorgd door dr. Labarque (kinderhematoloog (UZ Leuven) en prof.dr. H. Van Esch (genetica UZ Leuven).
  • Voor kinderen met diabetes werkt GZA Ziekenhuizen intensief samen met de kinderdiabetesconventie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen  (UZA), zowel tijdens een eventuele opname als bij consultatie achteraf.

Afspraakinformatie

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kan je terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius

Polikliniek Hof ter Schelde