Persoonlijke bezittingen

Heb je een voorwerp gevonden op het domein van GZA Ziekenhuizen?

Geef het aan een medewerker op de afdeling waar je het gevonden hebt, of aan het onthaal van het ziekenhuis.

Ben je een voorwerp verloren in GZA Ziekenhuizen?

Ga eerst langs op de afdeling waar je denkt dat je het verloren bent. Mogelijk heeft iemand het gevonden en ligt het daar.

Als het voorwerp zich daar niet bevindt, ga dan naar het onthaal van het ziekenhuis en informeer of iemand het daar heeft binnengebracht.

Gaat het om een waardevol voorwerp dat je al drie maanden of langer kwijt bent, en was je niet in staat om eerder langs de afdeling of het onthaal te gaan? Ga dan naar het directiesecretariaat op campus Sint-Augustinus (route 20). Mogelijk werd het voorwerp naar daar verzonden.

Ga zorgvuldig om met je persoonlijke bezittingen bij opname, transfer en ontslag

Breng bij je opname geen geld of waardevolle zaken mee naar het ziekenhuis. Als je toch geld of waardevolle zaken bij je hebt, geef die dan onmiddellijk mee met een familielid of begeleider. Zo voorkom je slachtoffer te worden van diefstal of je spullen te verliezen. Het gebruik van de kluis en/of het kastje op je kamer is op eigen risico. Het ziekenhuis neemt geen verantwoordelijkheid op zich bij diefstal uit die kluis of kast, of bij verlies van je bezittingen.

Wanneer je gehospitaliseerd bent en je wordt getransfereerd naar een andere kamer of afdeling, kijk dan goed na dat al je persoonlijke bezittingen meegaan. Je bent bij een transfer zelf verantwoordelijk voor je waardevolle zaken; je  geeft ze voor de transfer best mee met een familielid of begeleider.

Kijk ook bij je ontslag goed na dat je niets vergeet op je kamer. Ben je toch iets vergeten? Kom dat dan zeker binnen de maand ophalen op de afdeling waar je verbleef.

Onze medewerkers kijken bij transfer of ontslag samen met jou na of alles meegaat en er niets achterblijft.

Wil je persoonlijke bezittingen van een overleden patiënt ophalen?

Neem eerst contact op met de afdeling waar de patiënt overleed. De medewerkers daar kunnen je uitleggen waar je de persoonlijke bezittingen kan ophalen.

Moet je waardevolle bezittingen die door het ziekenhuis in bewaring werden genomen, ophalen? Dan zijn deze documenten vereist:

  • jouw identiteitsbewijs
  • een attest van erfopvolging
  • het groene formulier “inventaris persoonlijke bezittingen” dat je op de afdeling waar de patiënt is overleden, kan ophalen

Denk je dat je slachtoffer bent van diefstal op het domein van GZA Ziekenhuizen?

Ga eerst na of je het voorwerp of persoonlijke bezit niet bent verloren. Hierboven lees je waar je kan langsgaan om te informeren naar verloren voorwerpen.

Als je zeker bent dat het om diefstal gaat, doe dan persoonlijk aangifte bij de politie.

Werd een voorwerp of persoonlijk bezit beschadigd?

Werd een voorwerp of persoonlijk bezit beschadigd tijdens je verblijf in of bezoek aan het ziekenhuis, en is volgens jou een medewerker van GZA Ziekenhuizen daarvoor verantwoordelijk?

Meld dat zo snel mogelijk bij de medewerker of dienst waar de beschadiging is gebeurd. De medewerkers van de dienst zullen de nodige stappen zetten voor een aangifte.

Een schademelding betekent niet automatisch dat de verzekeringsmaatschappij zal tussenkomen in de kosten. De beoordeling zal afhangen van de feiten.

Let op! Het beschadigde voorwerp moet je bijhouden en de schade mag je niet laten herstellen. Als de herstelling dringend is en je die niet kan uitstellen, moet je duidelijke foto’s van de zichtbare schade maken en de te vervangen onderdelen bewaren.

Heb je een compliment of een klacht?

De artsen en medewerkers van GZA Ziekenhuizen willen je als patiënt de beste zorg en diensten aanbieden. Soms gebeurt het dat iets niet loopt zoals verwacht en ontstaat er ontevredenheid. Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk te melden bij de zorgverstrekker en bij voorkeur daar waar de klacht is ontstaan.

Je hebt ook het recht om je ongenoegen te uiten bij onze interne bemiddelaars (ombudspersonen). De bemiddelaars hebben een neutrale positie binnen ons ziekenhuis. Ze bemiddelen tussen patiënten en zorgverstrekkers, luisteren daarbij naar alle betrokken partijen en proberen samen een consensus te bereiken. Ze kunnen evenwel geen oordeel uitspreken, maar proberen de communicatie te herstellen.

Contact bemiddelaars:

Ben je tevreden over geleverde zorg?

Laat het ons dan ook weten. Dat kan telefonisch, via een brief, e-mail of persoonlijk.