Financiële informatie

Hoe vraag je een kostenraming aan? Wanneer moet je een voorschot betalen? Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts? Heb je vragen over de samenstelling van je factuur? Hoe kan je terugbetaling van je mutualiteit bekomen? Welke documenten heb je nodig als je een buitenlandse patiënt bent? Het antwoord op deze vragen vind je ongetwijfeld in deze rubriek.

COVID-19 coronavirus: geen aanrekening van supplementen

Aan patiënten die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, worden geen kamer- en ereloonsupplementen voor verblijf en prestaties aangerekend tijdens de periode die valt onder "medische redenen". Die regel geldt natuurlijk ook voor onze COVID-19-patiënten die worden opgenomen. Die patiënten verblijven omwille van besmettingsredenen op een eenpersoonskamer en zullen voor die periode geen supplementen moeten betalen. Als er tijdens de opname een periode is van een normaal verblijf op een eenpersoonskamer, dan mogen er voor die periode wel supplementen worden aangerekend. GZA Ziekenhuizen volgt daarbij zoals steeds de richtlijnen zoals opgesteld door het RIZIV.

(Bloed-)transfusie bij pasgeborenen GZA Ziekenhuizen Algemeen
(Bloed-)transfusie bij volwassenen GZA Ziekenhuizen Algemeen
(Rug- of nek-)pijn en stress, hoe zit dat nu Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Aanvraagdocument MRI Medische beeldvorming (Radiologie)
Aanvraagdocument radiologie Medische beeldvorming (Radiologie)
Aanvraagformulier voor dagcentrum Ikaria Transmurale zorg
Aanvraagformulier voor opname palliatieve residentiële eenheid - lange versie Palliatieve zorg
Aanvullende vaccinaties kinderen Pediatrie
Acute gastro-enteritis bij kinderen GZA Ziekenhuizen Spoedgeneeskunde
Acute verwardheid - wat moet je weten Intensieve zorg
Afname stamcellen en autologe stamceltransplantatie Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Als het niet goed gaat met je mama of papa Kinder- en jeugdpsychiatrie
Als stoelgang niet vanzelf gaat Pediatrie
Anale-Anorectale manometrie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Astma bij kinderen - Hoe behandelen Pediatrie
Augustientje moet naar het ziekenhuis Pediatrie
Ballondilatatie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Basismodule pijn voor patiënten van het MPC (2023) Pijnkliniek
Basismodule pijn voor patiënten van het MPC (2024) Pijnkliniek
Begeleiding vanuit de dienst pediatrie Pediatrie
Belang van correct medicatiegebruik Psychiatrie volwassenen
Belgische Vereniging Ziekte van Hirschsprung Pediatrie
Bewegen na okselontruiming Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Bij ons ga je niet onderuit - Tips rond valpreventie Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Bijlage 2 Mammografie Attest Hoog Risico Patient Medische beeldvorming (Radiologie)
Bijlage 3 Mammografie aanvraag Medische beeldvorming (Radiologie)
Bloedafnames thuis in kader van jouw behandeling op het oncologisch dagziekenhuis Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Bloeddrukmeter 24 uurs Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Bloedtransfusie bij kinderen Pediatrie
Borstkliniek contactgegevens Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Borstprothesen Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Borstvoeding campus Sint-Vincentius Verloskunde_SV
Borstvoeding op de dienst neonatologie Neonatologie campus Sint-Augustinus
Botscintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
CVA TIA wat u moet weten Neurologie
Coloscopie KOS Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Augustinus - ambulant Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Augustinus - dagopname Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Augustinus - late namiddag - ambulant Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Augustinus - namiddag Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Augustinus - voormiddag Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Jozef - namiddag Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Jozef - voormiddag Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Vincentius - ambulant Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Vincentius - late namiddag - ambulant Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Vincentius - namiddag Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Coloscopie Sint-Vincentius - voormiddag Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Consultatie palliatieve zorg - Wegwijzer wanneer genezen niet meer kan Palliatieve zorg
Consultaties GZA Ziekenhuizen Algemeen
DAT-scintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Dagopname oogkliniek achtersegment campus Sint-Augustinus Oogheelkunde (Oftalmologie)
De geopereerde heup - Ergotherapeutisch advies Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
De geopereerde schouder - Ergotherapeutisch advies Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
De moeilijke eter Pediatrie
De totale knieprothese - Ergotherapeutisch advies Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
De veiligheid van uw kind Pediatrie
De veiligheid van uw kind is onze prioriteit Neonatologie campus Sint-Augustinus
Dementie Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Diabetische voetkliniek - Nazorg totale contactgips Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabetische voetkliniek - Tips om voetproblemen te voorkomen Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabetische voetkliniek - Toe te dienen zorgen Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabetische voetkliniek - Totale contactgips Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabolo plaatsen op het dagziekenhuis van campus Sint-Jozef NKO
Dialyse onthaalbrochure campus Sint-Augustinus Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (Nefrologie)
Dobutamine stressechocardiografie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Doorligwonden voorkomen, hoe doe je dat Wondzorg (decubitus)
ERCP-onderzoek Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Echo-endoscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Eczeem en droge huid bij kinderen Pediatrie
Een hartkatheterisatie - Wat je moet weten Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Endoscopie met stentplaatsing Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Enteroscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Epidurale verdoving Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Epidurale verdoving bij de bevalling Verloskunde_SA
Ergotherapie bij chronische, reumatische aandoeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Ergotherapie op de afdeling geriatrie Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
FDG PET-CT scan GZA Ziekenhuizen Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
GZA Kinderopvang - Schriftelijke overeenkomst stopzetting Documenten
Gastro-enteritis bij kinderen Pediatrie
Gastroscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Geriatrisch dagziekenhuis Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Gids voor aanvragers Labopathologischeanatomie
Gips Spoedgeneeskunde
Handhygiene en isolatie op de dienst pediatrie Pediatrie
Hartbewaking Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Hartfalendagboek Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Hechtingen Spoedgeneeskunde
Het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) Pijnkliniek
Het belang van handhygiëne en isolatie op de afdeling Ziekenhuishygiene
Het belang van handhygiëne en isolatie op de kinderafdeling Ziekenhuishygiene
Het geriatrisch zorgprogramma - Interne liaison Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Het oncologisch begeleidingsteam Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Holter Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Huilbaby Pediatrie
Huishoudelijk reglement De Musketiers vakantieopvang 2022 Documenten
Huishoudelijk reglement GZA kinderopvang Documenten
Hyperventilatie Spoedgeneeskunde
Hyperventilatie GZA Ziekenhuizen Spoedgeneeskunde
Ideeënkaart GZA kinderopvang Documenten
Implanteerbaar poortsysteem Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Indeukingsfracturen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Informatie over afasie Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Informatie over afasie GZA Ziekenhuizen Logopedie
Informatie over dysartrie Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Informatie over dysartrie GZA Ziekenhuizen Logopedie
Informatie over slikproblemen Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Informatie over slikproblemen GZA Ziekenhuizen Logopedie
Informatiefolder intensieve zorg Intensieve zorg
Inkomenstarief ouders nieuw decreet Documenten
Inlichtingsfiche De Musketiers 2022 Documenten
Je geeft borstvoeding - Praktische tips en algemene info Verloskunde_SA
Je geeft flesvoeding - Praktische tips en algemene info Verloskunde_SA
Kangoeroeën Neonatologie campus Sint-Augustinus
Klachtenkaart GZA kinderopvang Documenten
Koortsstuipen bij kinderen Pediatrie
Kopp-zorgen voor ouders Kinder- en jeugdpsychiatrie
Lactosetest Pediatrie
Leverpunctie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Logopedie - Slikproblemen NKO
Logopedie bij COPD GZA Ziekenhuizen Logopedie
Logopedie bij GZA Ziekenhuizen Logopedie
Losgescheurde huid of skin tears Spoedgeneeskunde
MRA behandeling voor OSAS Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Manisch-depressief of bipolaire stoornis Psychiatrie volwassenen
Medische hypnose bij kinderen Pediatrie
Melding snipperdagen GZA kinderopvang Documenten
Melding vakantie GZA kinderopvang Documenten
Mondzorg Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Myocardscintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
NMR (MR, MRI, KST) - wat u moet weten Medische beeldvorming (Radiologie)
Nekrevalidatie - Oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Neurologie - info bij uw opname Neurologie
Oncologisch bewegingsprogramma Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Oncologisch handboek Hoofd Hals Oncologische handboeken
Oncologisch handboek borstkliniek Oncologische handboeken
Oncologisch handboek dermatologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek digestieve oncologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek endocrinologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek gynaecologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek hematologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek neurologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek thoracale oncologie Oncologische handboeken
Oncologisch handboek urologie Oncologische handboeken
Onthaalbrochure Chirurgisch dagcentrum campus Sint-Augustinus CDC
Onthaalbrochure D05SV Gastro-Neuro-Endocrino campus Sint-Vincentius Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Onthaalbrochure SP Psychogeriatrie Psychiatrie volwassenen
Onthaalbrochure VE4 Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Onthaalbrochure Wegwijzer GZA Ziekenhuizen Opname
Onthaalbrochure campus Sint-Augustinus Pediatrie
Onthaalbrochure campus Sint-Vincentius Pediatrie
Onthaalbrochure centrum voor palliatieve zorg Sint-Camillus Palliatieve zorg
Onthaalbrochure neonatologie campus Sint-Augustinus Neonatologie campus Sint-Augustinus
Ontslag na chemotherapie Longziekten (Pneumologie)
Ontslag na een autologe stamceltransplantatie Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Ontwikkelingsgerichte zorg op de dienst neonatologie Neonatologie campus Sint-Augustinus
Opname oogkliniek achtersegment campus Sint-Augustinus Oogheelkunde (Oftalmologie)
Ouderadviesraad Sterkouders Neonatologie campus Sint-Augustinus
Overzicht medicatie bij NKO en neurochirurgie NKO
Overzicht medicatie neurochirurgie en NKO Neurochirurgie (Heelkunde van hersenen en zenuwen)
PCIA pijnpomp Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Pacemaker Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Palliatief vrijwilligerswerk - Een kostbaar geschenk Palliatieve zorg
Patiëntveiligheid op de dienst kindergeneeskunde Pediatrie
Pijn laat u behandelen GZA Ziekenhuizen Multidisciplinairpijnteam
Pijn, laat u behandelen Pijnkliniek
Plexusverdoving Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Postnatale kinesitherapie na keizersnede Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Postnatale kinesitherapie na vaginale bevalling Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Prenatale brochure materniteit campus Sint-Vincentius Verloskunde_SV
Preventie huisstofmijt bij kinderen Pediatrie
Pyelonefritis bij kinderen Pediatrie
Raadpleging Kliniek voor familiale kanker Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Raadpleging kliniek voor familiale kanker Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Radiochirurgie van hersenletsels Radiochirurgie
Rechten van het kind in het ziekenhuis Pediatrie
Recovery - verloop van je verblijf Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Rectale echo-endoscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Reeksvervoer Socialedienst
Regulatiestoornissen bij baby's en jonge kinderen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Respiratoire revalidatie Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Rouw bij kinderen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Rug- en of nekrevalidatie Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Rugrevalidatie - Oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Rugrevalidatie - thuisprogramma Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Rugschool Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Schokgolftherapie bij chronische peesontstekingen campus Sint-Jozef Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Schriftelijke overeenkomst wijziging vast opvangplan Documenten
Sentinelscintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Slokdarmmanometrie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Soms gaat het anders Pastoraledienst
Spoedgevallen en triage Spoedgeneeskunde
Stoelgangdagboek voor kinderen GZA Ziekenhuizen Pediatrie
Synacthentest Laboratorium voor klinische biologie
TCRU - Toegepast kankeronderzoek in het oncologisch centrum Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)
Thuis met uw baby Verloskunde_SV
Transmuraal Multiple Sclerose Team TMST Neurologie
Tweesporenbeleid op de dienst pediatrie Pediatrie
Vallen voorkomen ... ook op de materniteit Verloskunde_SV
Vallen voorkomen beter dan genezen Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Valpreventie op de dienst pediatrie Pediatrie
Veilig omgaan met een rollator Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Verzorgen van een spinale katheter Pijnkliniek
Vezelarm dieet Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Vezelarm dieet zonder toegevoegde suikers Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Vezelarme menusuggesties Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Voedselallergieën, voedselintoleranties en voedingshygiëne Ziekenhuishygiene
Vroedvrouwen voor postpartum zorg Verloskunde_SA
Wakkere hersenchirurgie Neurochirurgie (Heelkunde van hersenen en zenuwen)
Wat je moet weten na een hoofdtrauma en hersenschudding Spoedgeneeskunde
Wat je moet weten over CPE Ziekenhuishygiene
Wat je moet weten over MRSA Ziekenhuishygiene
Wat je moet weten over MRSA bij je kindje Ziekenhuishygiene
Wat je moet weten over bronchiolitis Pediatrie
Wat je moet weten over cardioversie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Wat je moet weten over een bronchoscopie Longziekten (Pneumologie)
Wat je moet weten over een slaaponderzoek Longziekten (Pneumologie)
Wat je moet weten over een slokdarmechocardiografie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Wat je moet weten over verslaving Psychiatrie volwassenen
Wat moet je weten over anesthesie Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Wat moet je weten over het capsuleonderzoek GZA Ziekenhuizen Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Wat te doen na een overlijden Algemeen
Wat u moet weten als uw baby bloed krijgt Neonatologie campus Sint-Augustinus
Wat u moet weten bij botdensitometrie GZA Ziekenhuizen Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Wat u moet weten bij een psychose Psychiatrie volwassenen
Wat u moet weten in de omgang met een persoon met een psychose Psychiatrie volwassenen
Wat u moet weten over CPAP Longziekten (Pneumologie)
Wat u moet weten over Clostridium difficile Ziekenhuishygiene
Wat u moet weten over RSV Pediatrie
Wat u moet weten over behandeling van de facetgewrichten Pijnkliniek
Wat u moet weten over behandeling van een zenuwwortelblokkade Pijnkliniek
Wat u moet weten over een EBUS Longziekten (Pneumologie)
Wat u moet weten over een arteriografie Thorax- en vaatheelkunde
Wat u moet weten over een cystografie Medische beeldvorming (Radiologie)
Wat u moet weten over een depressie Psychiatrie volwassenen
Wat u moet weten over een longfunctieonderzoek Longziekten (Pneumologie)
Wat u moet weten over epidurale infiltratie Pijnkliniek
Wat u moet weten over het norovirus Ziekenhuishygiene
Wat u moet weten over neurochirurgie Neurochirurgie (Heelkunde van hersenen en zenuwen)
Wat u moet weten over postnatale oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Wat zijn je rechten als patiënt Algemeen
Wegwijs in PAAZ Psychiatrie volwassenen
Welkom bij dagcentrum Ikaria Transmurale zorg
Welkom op onze afdeling geriatrie op campus Sint-Augustinus Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Welkom op onze afdeling geriatrie op campus Sint-Vincentius Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Welkom op onze afdeling orthogeriatrie op campus Sint-Augustinus Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde)
Wensen rond het levenseinde - Spreek er op tijd over Palliatieve zorg
Wiegendoodscreening-polysomnografie bij kinderen Pediatrie
Zelfmoordgedachten Psychiatrie volwassenen
Zelfmoordpreventie Psychiatrie volwassenen
Zenuwblokkade Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Zweettest Laboratorium voor klinische biologie