Financiële informatie

Hoe vraag je een kostenraming aan? Wanneer moet je een voorschot betalen? Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts? Heb je vragen over de samenstelling van je factuur? Hoe kan je terugbetaling van je mutualiteit bekomen? Welke documenten heb je nodig als je een buitenlandse patiënt bent? Het antwoord op deze vragen vind je ongetwijfeld in deze rubriek.

COVID-19 coronavirus: geen aanrekening van supplementen

Aan patiënten die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, worden geen kamer- en ereloonsupplementen voor verblijf en prestaties aangerekend tijdens de periode die valt onder "medische redenen". Die regel geldt natuurlijk ook voor onze COVID-19-patiënten die worden opgenomen. Die patiënten verblijven omwille van besmettingsredenen op een eenpersoonskamer en zullen voor die periode geen supplementen moeten betalen. Als er tijdens de opname een periode is van een normaal verblijf op een eenpersoonskamer, dan mogen er voor die periode wel supplementen worden aangerekend. GZA Ziekenhuizen volgt daarbij zoals steeds de richtlijnen zoals opgesteld door het RIZIV.