Financiële informatie

Hoe vraag je een kostenraming aan? Wanneer moet je een voorschot betalen? Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts? Heb je vragen over de samenstelling van je factuur? Hoe kan je terugbetaling van je mutualiteit bekomen? Welke documenten heb je nodig als je een buitenlandse patiënt bent? Het antwoord op deze vragen vind je ongetwijfeld in deze rubriek.

COVID-19 coronavirus: geen aanrekening van supplementen

Aan patiënten die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, worden geen kamer- en ereloonsupplementen voor verblijf en prestaties aangerekend tijdens de periode die valt onder "medische redenen". Die regel geldt natuurlijk ook voor onze COVID-19-patiënten die worden opgenomen. Die patiënten verblijven omwille van besmettingsredenen op een eenpersoonskamer en zullen voor die periode geen supplementen moeten betalen. Als er tijdens de opname een periode is van een normaal verblijf op een eenpersoonskamer, dan mogen er voor die periode wel supplementen worden aangerekend. GZA Ziekenhuizen volgt daarbij zoals steeds de richtlijnen zoals opgesteld door het RIZIV.

(Bloed-)transfusie bij pasgeborenen GZA Ziekenhuizen Algemeen
(Bloed-)transfusie bij volwassenen GZA Ziekenhuizen Algemeen
Aanvraagformulier voor dagverblijf palliatieve zorg Palliatieve zorg
Aanvraagformulier voor opname palliatieve residentiële eenheid - lange versie Palliatieve zorg
Acute gastro-enteritis bij kinderen GZA Ziekenhuizen Spoedgeneeskunde
Acute verwardheid - wat moet je weten Intensieve zorg
Afname stamcellen en autologe stamceltransplantatie Brochures
Afstaande oren Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Als stoelgang niet vanzelf gaat Pediatrie
Amandelen poliepen Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Artroscopie knie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Astma bij kinderen Pediatrie
Augustientje moet naar het ziekenhuis Pediatrie
Ballondilatatie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Bartholinitis Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Begeleiding vanuit de dienst pediatrie Pediatrie
Bewegen na okselontruiming Brochures
Bijlage 2 Mammografie Attest Hoog Risico Patient Medische beeldvorming (Radiologie)
Bijlage 3 Mammografie aanvraag Medische beeldvorming (Radiologie)
Bloeddrukmeter 24 uurs Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Bloedtransfusie bij kinderen Pediatrie
Borstkliniek contactgegevens GZA Ziekenhuizen Brochures
Borstprothesen informatiebrochure Brochures
Borstvoeding campus Sint-Vincentius Verloskunde_SV
Borstvoeding op de neonatologie Neonatologie
Borstvoeding, een mooie start campus Sint-Augustinus Verloskunde_SA
Botscintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Bronchiolitis bij kinderen Pediatrie
Bronchoscopie Longziekten (Pneumologie)
C6 Colostoma Ouderdomsziekten (Geriatrie)
CPAP onderzoek Longziekten (Pneumologie)
CVA TIA wat u moet weten Neurologie
Carpel tunnel syndroom Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Cataract Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Centrum voor palliatieve zorg GZA Palliatieve zorg
Checklist Veilige Heelkunde Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Chemo via de blaas Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Condylomata accuminata Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Consultaties GZA Ziekenhuizen Algemeen
Correct medicatiegebruik Psychiatrie volwassenen
Curettage Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Cystoscopie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
D16 op campus Sint-Vincentius - onthaalfolder Longziekten (Pneumologie)
DAT-scintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
DC3 onthaalfolder Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Dagcentrum voor supportieve zorg Sint-Camillus Palliatieve zorg
Dagopname oogkliniek achtersegment campus Sint-Augustinus Oogheelkunde (Oftalmologie)
De dienst longziekten op campus Sint-Augustinus Longziekten (Pneumologie)
De epidurale verdoving Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
De ergotherapeut op de afdeling geriatrie Ouderdomsziekten (Geriatrie)
De geopereerde heup Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
De geopereerde schouder Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
De moeilijke eter Pediatrie
De totale knieprothese Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
De veiligheid van uw kind Pediatrie
Depressie Psychiatrie volwassenen
Diabetes - verzorging voetwonde Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabetes - wondzorg Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabetische voetkliniek - toe te dienen zorgen Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Diabolo plaatsen op het dagziekenhuis van campus Sint-Jozef NKO
Dialyse onthaalbrochure campus Sint-Augustinus Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (Nefrologie)
Diskushaler Longziekten (Pneumologie)
Dobutamine stressechocardiografie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Doorligwonden voorkomen Ziekenhuishygiene
EBUS Longziekten (Pneumologie)
ERCP-onderzoek Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Echo-endoscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Eczeem en droge huid bij kinderen Pediatrie
Eenheid voor beroertezorg Neurologie
Elleboog- of kniebursa Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Endoscopie met stentplaatsing Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Epidurale infiltratie Pijnkliniek
Epidurale verdoving bij de bevalling Verloskunde_SA
Ergotherapie bij chronische, reumatische aandoeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
FDG PET-CT scan GZA Ziekenhuizen Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Facelift Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Familielid op de geriatrie Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Familiewerking depressie 2019-2020 GZA Ziekenhuizen Psychiatrie volwassenen
Familiewerking problematisch middelengebruik 2019-2020 GZA Ziekenhuizen Psychiatrie volwassenen
Fysieke fixatie Ouderdomsziekten (Geriatrie)
GERIATRIE Acute verwardheid Ouderdomsziekten (Geriatrie)
GERIATRIE Dementie Ouderdomsziekten (Geriatrie)
GERIATRIE Vallen Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Gastro-enteritis bij kinderen Pediatrie
Gastroscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Geheugen onderzocht Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Gids voor aanvragers Labopathologischeanatomie
Gips Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Gipsverband Spoedgeneeskunde
Hamertenen Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Handhygiene en isolatie op de dienst pediatrie Pediatrie
Handvaten voor werkgevers bij de reintegratie van werknemers na kanker PRINK Brochures
Hartbewaking Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Hartfunctieonderzoek Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Hartkatherisatie in het cathlab Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Hechtingen Spoedgeneeskunde
Hersencintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Het Multidisciplinair Pijncentrum Pijnkliniek
Holter Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Hoofdtrauma hersenschudding Spoedgeneeskunde
Huilbaby Pediatrie
Huishoudelijk reglement De Musketiers vakantieopvang Documenten
Huishoudelijk reglement GZA kinderopvang Documenten
Hyperventilatie Spoedgeneeskunde
Hyperventilatie GZA Ziekenhuizen Spoedgeneeskunde
Hysteroscopie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Ideeënkaart GZA kinderopvang Documenten
Implanteerbaar poortsysteem Brochures
Indeukingsfracturen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Infectiescan Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Informatie over afasie GZA Ziekenhuizen Logopedie
Informatie over dysartrie GZA Ziekenhuizen Logopedie
Informatie over het coronavirus voor ouders en hun pasgeboren baby GZA Ziekenhuizen Verloskunde_SA
Informatie over slikproblemen GZA Ziekenhuizen Logopedie
Informatiefolder intensieve zorg Intensieve zorg
Infosessies pijn Pijnkliniek
Ingrepen aan de aars Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Inkomenstarief ouders nieuw decreet Documenten
Inlichtingsfiche De Musketiers vakantieopvang Documenten
Instructies na darmingreep Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na herstel maagbreuk Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na laparoscopisch en open liesbreukherstel met netje Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na laparoscopisch verwijderen galblaas Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na navelbreuk-littekenbreuk Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na operatieve behandeling van een aarskloof Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na operatieve verwijdering van speen Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Instructies na wegname van de blinde darm Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Interne liaisons geriatrie Ouderdomsziekten (Geriatrie)
JJ-stent Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Kangoeroeën campus Sint-Augustinus Neonatologie
Kanker en werk PRINK Brochures
Kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie
Klachtenkaart GZA kinderopvang Documenten
Knipmesvinger Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Koortsstuipen bij kinderen Pediatrie
Kopp-zorgen voor ouders Kinder- en jeugdpsychiatrie
Lactosetest Pediatrie
Lage rug oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Laparoscopie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Leverpunctie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Liposuctie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Logopedie - Slikproblemen NKO
Logopedie bij COPD GZA Ziekenhuizen Logopedie
Logopedie bij GZA Ziekenhuizen Logopedie
Longfunctieonderzoek Longziekten (Pneumologie)
MR aanvraag 12631166 versie 20150129 Medische beeldvorming (Radiologie)
MRA behandeling voor OSAS Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
MRSA bij uw kindje Neonatologie
Manipulatie gewricht Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Manisch-depressief of bipolaire stoornis Psychiatrie volwassenen
Materniteit voorinschrijvingsformulier campus Sint-Augustinus Verloskunde_SA
Medische hypnose bij kinderen Pediatrie
Melding snipperdagen GZA kinderopvang Documenten
Melding stopzetting opvang GZA kinderopvang Documenten
Melding vakantie GZA kinderopvang Documenten
Mijn baby krijgt bloed Neonatologie
Mondzorg GZA Ziekenhuizen Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Myocardscintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
NMR (MR, MRI, KST) - wat u moet weten Medische beeldvorming (Radiologie)
Nasaal muccociliair transport Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Nekrevalidatie oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Neurologie - info bij uw opname Neurologie
Niersteenverbrijzeling Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Niet ingedaalde teelbal Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Oncologisch begeleidingsteam Brochures
Oncologisch bewegingsprogramma Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Onthaalbrochure Pediatrie
Onthaalbrochure CDC campus Sint-Augustinus CDC
Onthaalbrochure D05SV Gastro-Neuro-Endocrino campus Sint-Vincentius Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Onthaalbrochure PAAZ Psychiatrie volwassenen
Onthaalbrochure PAAZ bijlage Psychiatrie volwassenen
Onthaalbrochure VE4 Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Onthaalbrochure Wegwijzer GZA Ziekenhuizen Opname
Onthaalbrochure centrum voor palliatieve zorg Sint-Camillus Palliatieve zorg
Onthaalbrochure geriatrie campus Sint-Vincentius Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Onthaalbrochure intensieve zorg campus Sint-Vincentius Intensieve zorg
Onthaalbrochure kinderdagziekenhuis Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Onthaalbrochure materniteit campus Sint-Augustinus Verloskunde_SA
Onthaalbrochure materniteit campus Sint-Vincentius Verloskunde_SV
Onthaalbrochure neonato campus Sint-Augustinus Neonatologie
Ontslag na chemotherapie GZA Ziekenhuizen Longziekten (Pneumologie)
Ontwikkelingsgerichte zorg Neonatologie
Ooglidcorrecie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Opname oogkliniek achtersegment campus Sint-Augustinus Oogheelkunde (Oftalmologie)
Opname van een kind op het dagziekenhuis Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Osteosynthese Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Overzicht medicatie bij NKO en neurochirurgie NKO
Overzicht medicatie neurochirurgie en NKO Neurochirurgie (Heelkunde van hersenen en zenuwen)
PCIA pijnpomp Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Pacemaker Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Palliatief vrijwilligerswerk Palliatieve zorg
Pijn laat u behandelen GZA Ziekenhuizen Multidisciplinairpijnteam
Pijn, laat u behandelen Pijnkliniek
Plexusverdoving Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Postnatale oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Postnatale oefeningen na de bevalling Verloskunde_SV
Postnatale oefeningen na keizersnede Verloskunde_SV
Praktische tips en algemene info borstvoeding campus Sint-Augustinus Verloskunde_SA
Praktische tips en algemene info flesvoeding campus Sint-Augustinus Verloskunde_SA
Preoperatieve screening, bloedafname en kamer reserveren Bloedafname
Preoperatieve screening, bloedafname en reservatie GZA Ziekenhuizen Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Preventie huisstofmijt bij kinderen Pediatrie
Prostaatbiopsie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Pyelonefritis bij kinderen Pediatrie
RX aanvraag 12631153 versie 20150129 Medische beeldvorming (Radiologie)
Raadpleging bij kliniek voor familiale kanker GZA Ziekenhuizen Brochures
Radiochirurgie van hersenletsels Radiochirurgie
Radiografische bekkenmeting Verloskunde_SV
Recovery - verloop van je verblijf Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Rectale echo-endoscopie Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Regulatiestoornissen bij babys en jonge kinderen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Respiratoire revalidatie Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Respiratoire revalidatie op campus Sint-Augustinus Longziekten (Pneumologie)
Rouwende kinderen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Rugschool Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
SV PAAZ Slaapproblemen Psychiatrie volwassenen
SV PSY psychose INTER Psychiatrie volwassenen
Schokgolftherapie bij chronische peesontstekingen campus Sint-Jozef Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Sentinelscintigrafie Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Skiduim Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Slaaponderzoek 01 Longziekten (Pneumologie)
Slaaponderzoek GZA Ziekenhuizen Longziekten (Pneumologie)
Slokdarmechocardiografie Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Soms gaat het anders Pastoraledienst
Spatader teelbal Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Spoedgevallen en triage Spoedgeneeskunde
Sterilisatie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Stoelgangdagboek voor kinderen GZA Ziekenhuizen Pediatrie
Strabisme - scheelzien Oogheelkunde (Oftalmologie)
Synacthentest Laboratorium voor klinische biologie
Tenniselleboog Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Thuis met uw baby Verloskunde_SV
Toestemming epidurale verdoving Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Totale contactgips Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Totale contactgips - nazorg Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie)
Traankanaal Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Translational Cancer research Unit - TCRU - Toegepast kankeronderzoek Brochures
Transmuraal Multiple Sclerose Team TMST Neurologie
Turbohaler Longziekten (Pneumologie)
Tweesporenbeleid op de dienst pediatrie Pediatrie
Uw verblijf in het geriatrisch dagziekenhuis Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Uw zwangerschap Wat moet u weten Verloskunde_SA
Vaccinaties kinderen GZA Ziekenhuizen Pediatrie
Vaginaplastie Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Vallen voorkomen, ook op de materniteit Verloskunde_SV
Valpreventie op de dienst pediatrie Pediatrie
Varices Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Vernauwde voorhuid - fimosis Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Vernevelaar Longziekten (Pneumologie)
Verpleegdienst DC3 onthaalfolder Hart- en vaatziekten (Cardiologie)
Verwijderen van huidletsels Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Verwijderen van wratten Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Voorzieningen voor de oudere patient Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Vroedvrouwen postpartum zorg campus Sint-Augustinus Verloskunde_SA
Wat je moet weten over het team kinder- en jeugdpsychiatrie GZA Ziekenhuizen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Wat moet je weten bij een haarnetcyste Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Wat moet je weten over anesthesie Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Wat moet je weten over een anale ingreep Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Wat moet je weten over een liesbreukherstel Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Wat moet je weten over een navelbreuk Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Wat moet je weten over het capsuleonderzoek GZA Ziekenhuizen Maag-darm-leverziekten (Gastro-enterologie)
Wat moet je weten over postnatale oefeningen Fysische geneeskunde, revalidatie en kinesitherapie
Wat u moet weten bij botdensitometrie GZA Ziekenhuizen Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen)
Wat u moet weten in de omgang met een persoon met een psychose - PAAZ SV Psychiatrie volwassenen
Wat u moet weten over CPAP Longziekten (Pneumologie)
Wat u moet weten over RSV Pediatrie
Wat u moet weten over behandeling van de facetgewrichten INTER Pijnkliniek
Wat u moet weten over behandeling van een zenuwwortelblokkade INTER Pijnkliniek
Wat u moet weten over een arteriografie Thorax- en vaatheelkunde
Wat u moet weten over een cystografie Medische beeldvorming (Radiologie)
Wat u moet weten over epidurale infiltratie Pijnkliniek
Wat u moet weten over neurochirurgie Neurochirurgie (Heelkunde van hersenen en zenuwen)
Waterbreuk - hydrocoele Algemene, pediatrische en digestieve heelkunde
Wegwijs in het PAAZ campus Sint-Vincentius Psychiatrie volwassenen
Welkom op verpleegeenheid DC3 - campus Sint-Jozef Urologie (Heelkunde van nier, blaas en urinewegen)
Wiegendoodscreening-polysomnografie bij kinderen Pediatrie
Wijziging opvangplan GZA kinderopvang Documenten
Zelfmoordgedachten Psychiatrie volwassenen
Zelfmoordpreventie Psychiatrie volwassenen
Zenuwblokkade Verdoving en pijnstilling (Anesthesie)
Zorgprogramma vallen - geriatrisch dagziekenhuis GZA Ziekenhuizen Ouderdomsziekten (Geriatrie)
Zweettest Laboratorium voor klinische biologie