Informatie voor buitenlandse patiënten

Ook patiënten die geen Belgische ziekteverzekering hebben, kunnen rekenen op een correcte financiële en administratieve afhandeling. Daarvoor hebben we wel bepaalde documenten nodig. Voor meer informatie of hulp kan je altijd contact opnemen met de dienst Opname.

Welke documenten heb ik nodig?

Patiënten die geen Belgische ziekteverzekering hebben, nemen onderstaande documenten mee voor hun opname of behandeling.

Nederlandse patiënten

GZA Ziekenhuizen heeft een overeenkomst met de Nederlandse zorgverzekeraars ASR en DSW. Ben je bij hen aangesloten, neem dan deze documenten mee:

 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van de zorgverzekeraar
 • een verwijsbrief

Ben je bij een andere zorgverzekeraar aangesloten, neem dan de volgende documenten mee:

 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van de zorgverzekeraar
 • een garantieverklaring van je zorgverzekeraar of S2-formulier
Patiënten uit andere EU-landen
 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van je verzekering
 • een garantieverklaring van je verzekering of S2-formulier
Werknemers bij de EU en hun personen ten laste
 • je identiteitsbewijs
 • een garantieverklaring van de EU voor je opname
Studenten
 • je identiteitsbewijs
 • een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) als je verzekerd bent in een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of Australië
 • een andere garantieverklaring als je niet verzekerd bent in een van de bovenstaande landen
Belgische patiënten met een privéverzekering
 • je identiteitsbewijs
 • een garantieverklaring van je verzekering
Mensen zonder wettig verblijf of met een specifiek verzekeringsstatuut
 • je identiteitsbewijs
 • een garantieverklaring van het OCMW, het Rode Kruis, Fedasil of andere bevoegde instantie

Facturatie en terugbetaling

Heb je geen Belgische ziekteverzekering? Neem voor je behandeling altijd contact op met je zorgverzekering. Vraag na of jouw verzekering zorg vergoedt die in het buitenland wordt verstrekt, zo niet dan moet je de factuur zelf betalen.

Nederlandse patiënten

Je bent verzekerd bij ASR.

 • GZA Ziekenhuizen heeft een overeenkomst met ASR. Ben je bij hen aangesloten, dan wordt de factuur bij zorg die onder deze overeenkomst valt, rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. Soms wordt het volledige zorgpakket rechtstreeks gefactureerd, soms alleen bepaalde behandelingen.
 • De ziekenhuiskosten worden rechtstreeks met je zorgverzekeraar verrekend als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst.
 • Facturen die je ontvangt, moet je zelf betalen. Nadien kan je bij je zorgverzekeraar eventueel (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.

Je bent verzekerd bij een andere Nederlandse zorgverzekeraar

 • Vraag vóór je behandeling bij je zorgverzekeraar een garantieverklaring of formulier S2 aan. Als je niet over dat document beschikt, moet je alle kosten op voorhand betalen.
 • De kosten worden rechtstreeks met je zorgverzekeraar verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt.
 • Met een formulier S2 (geplande opname) of Europese ziekteverzekeringskaart (bij spoedeisende hulp) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. Je moet wel een voorschot betalen.
 • Je ontvangt een factuur op je thuisadres voor het bedrag dat je zelf moet betalen. Nadien kan je bij je zorgverzekeraar eventueel (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.
 • Als je de gevraagde documenten niet kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkend voorschot te betalen.
Patiënten uit andere EU-landen
 • Vraag vóór je behandeling bij je zorgverzekering een formulier S2 aan.
 • Met een formulier S2 (geplande opname) of Europese ziekteverzekeringskaart  (bij spoedeisende hulp) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. Je moet eventueel wel een voorschot betalen voor het gedeelte dat niet door het Belgische ziekenfonds wordt vergoed.
 • Je ontvangt een factuur op je thuisadres voor het bedrag dat je zelf moet betalen. Nadien kan je via je zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.
 • Als je geen formulier S2 kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkend voorschot te betalen.
Patiënten afkomstig uit of verzekerd in landen die niet aangesloten zijn bij de EU
 • Je geeft het garantiebewijs af bij opname. Dat garantiebewijs voldoet aan volgende criteria:
  • Het is gericht aan het ziekenhuis waar de ingreep plaatsvindt
  • Het omvat de juiste duur/periode van de opname
  • Het is opgemaakt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
  • Het garandeert 100% dekking van de kosten (uitgedrukt in percentage, geen bedrag)
  • Het bevat een facturatieadres waarnaar de factuur per post mag verstuurd worden (niet via email)
 • Ondanks een geldig garantiebewijs blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. De rappels zullen naar jou als patiënt verstuurd worden en niet naar het facturatieadres. Het is aan jou om contact op te nemen met je privéverzekering en te informeren naar de betaling van de factuur.
 • De kosten worden rechtstreeks verrekend met de privéverzekering. Facturen die eventueel achteraf nog verstuurd worden, dienen door de patiënt zelf betaald te worden. Nadien kan deze mogelijk (een deel) van de kosten indienen bij de privéverzekering voor terugbetaling.
 • Je ontvangt bij ontslag een verwijsbrief. Indien er bijkomende medische gegevens vereist zijn, vraag je deze zelf op bij de behandelend geneesheer. Omwille van privacyredenen (GDPR) hebben onze administratieve diensten hier geen toegang toe. Ook niet op basis van een ‘informed consent’.
 • Als je geen garantieverklaring van 100% dekking van de kosten kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkend voorschot te betalen.
Werknemers bij de Europese Unie en hun personen ten laste

Vraag vóór je behandeling bij je werkgever een garantieverklaring aan. Met die garantieverklaring worden de kosten rechtstreeks met je verzekering verrekend.

Als je de gevraagde documenten niet kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkend voorschot te betalen

Studenten

Ben je student uit een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of Australië? Met een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. Je moet wel een voorschot betalen.

Ben je niet verzekerd in een van bovenstaande landen, dan heb je een garantieverklaring nodig. Zonder die verklaring moet je alle kosten voor de behandeling op voorhand betalen.

Belgen met een privéverzekering

Vraag vóór je behandeling bij je privéverzekering een garantieverklaring op. Als je niet over dat document beschikt, moet je alle kosten op voorhand betalen.

De kosten worden rechtstreeks met je verzekering verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt.

Facturen die je eventueel achteraf ontvangt, moet je zelf betalen. Nadien kan je bij je verzekering mogelijk (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.

Mensen zonder wettig verblijf of met een specifiek verzekeringsstatuut

Als je een identiteitsbewijs hebt en een betalingsverbintenis van een bevoegde instantie, dan rekent GZA Ziekenhuizen rechtstreeks af met die instantie, bv. het OCMW, het Rode Kruis of Fedasil.