Oncologie (Kanker - Gezwelziekten)

De diagnose van kanker heeft een grote impact op je leven en op dat van familie en vrienden. In het oncologisch centrum van GZA Ziekenhuizen ben je in goede handen. Wij zijn een kankerexpertisecentrum waar ervaren specialisten je de best mogelijke behandeling geven. We maken ook deel uit van het Iridium netwerk, het grootste radiotherapienetwerk van Vlaanderen. 

Kliniek Second Opinion

Het Oncologisch Centrum biedt, binnen het domein van de medische oncologie, de mogelijkheid om een tweede advies (second opinion) te krijgen.

Een tweede advies kan nuttig zijn wanneer er onduidelijkheid is over je diagnose, wanneer je je diagnose en de voorgestelde behandeling wil bespreken met een onafhankelijke arts of wanneer je andere behandelingsmogelijkheden zoekt waaronder behandelingen in het kader van klinische studies.

Hoe kan je een second opinion bekomen

Het is belangrijk dat je vóór de consultatie reeds zo veel mogelijk informatie verzamelt. Doe dit bij voorkeur vóór de eerste consultatie. Zo kan de arts een correct advies formuleren op basis van je medische gegevens en kan je het advies vernemen op het einde van de consultatie.

In veel gevallen kan de arts je medisch dossier elektronisch raadplegen. Soms zal het nodig zijn om inzage in of een kopie van je dossier te vragen bij je behandelende arts.

Zonder deze informatie is het mogelijk dat onderzoeken moeten herhaald worden. Zo verlies je kostbare tijd. Daarnaast zijn sommige onderzoeken ingrijpend of hebben ze schadelijke effecten. Bovendien brengen bijkomende onderzoeken extra kosten met zich mee.

Inzage in je dossier of het bekomen van een kopie is een recht als patiënt. In principe is je behandelende arts verplicht om je inzage te verlenen of een kopie te bezorgen binnen een termijn van 14 dagen. De kosten voor het maken van een kopie kunnen je worden aangerekend.

Resultaten van volgende onderzoeken zijn belangrijk om een correct advies te kunnen formuleren:

  • Bloedonderzoek
  • Anatomopathologisch onderzoek van een biopsie of chirurgisch verwijderd weefsel
  • Medische beeldvorming: röntgenfoto’s, CT scan, MRI, …
  • Consultatie- of hospitalisatieverslag
  • Verslag van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Om een second opinion te krijgen, plannen we steeds een raadpleging in. Tijdens deze raadpleging kunnen bijkomende vragen gesteld worden en kan een klinisch onderzoek worden uitgevoerd.

Een afspraak maken

Om een afspraak te maken neem je contact op met het secretariaat van het Oncologisch Centrum op het telefoonnummer 03 443 37 37.

Steun wetenschappelijk onderzoek

Gemiddeld zal één op drie mensen ooit kanker krijgen. Vroeger betekende kanker vaak het einde. De laatste jaren is dat gelukkig veranderd en is de genezingskans ervan vergroot. Deze positieve ontwikkeling komt voor een belangrijk deel voort uit het wetenschappelijk onderzoek. Maar het kan steeds beter. Nog steeds zoekt de wetenschap naar de oorzaken en naar
betere behandelingsmethoden. Ook in het Oncologisch Centrum van GZA Ziekenhuizen zijn we daar druk mee bezig. Jouw steun is daarbij van harte welkom.

Je kan het kankeronderzoek steunen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB 

Koning Boudewijnstichting - Brederodestraat 21, 1000 Brussel 

met gestructureerde mededeling: ***182/0390/00021*** 

Zorgklinieken

Wat is een zorgkliniek?

Een zorgkliniek is een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en diëtisten die patiënten behandelen, begeleiden en opvolgen binnen een bepaald zorgtraject. Dat zorgtraject zorgt ervoor dat patiënten op een snelle en kwaliteitsvolle manier gediagnosticeerd worden en een behandeling op maat krijgen. De zorgkliniek zorgt voor een optimale ondersteuning tijdens het hele traject van de patiënt.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Voor het oncologisch dagcentrum, radiotherapie en raadplegingen:

Wanneer je voor de eerste keer op onze raadpleging moet zijn, ben je meestal doorverwezen door je huisarts of behandelende arts. Een eerste afspraak kan alleen telefonisch (of ter plaatse) geregeld worden.

Wanneer je in verdere opvolging bent, kan je ook zelf een afspraak maken via Mijn ZAS. Al is dat niet mogelijk bij alle artsen. Voor meer informatie kan je terecht aan onze balie.

Verpleegeenheden