Neurologie (Hersen- en zenuwaandoeningen)

De neurologie houdt zich vooral bezig met onderzoek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwwortels en de perifere zenuwen.

campus Sint-Augustinus - route 411

campus Sint-Vincentius - route 71

campus Sint-Jozef - gelijkvloers (wachtzaal 2)

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De neurologie houdt zich vooral bezig met onderzoek en de behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwwortels en de perifere zenuwen. De perifere zenuwen vormen het netwerk van zenuwen dat gebruikt wordt voor alle bewegingen (motorische zenuwen) en gewaarwordingen (sensibele zenuwen) en vaak ook van de spieren. De perifere zenuwen maken communicatie tussen de hersenen enerzijds en de organen, bloedvaten, spieren en huid anderzijds mogelijk. De opdrachten van de hersenen worden doorgegeven door motorische zenuwen en zo wordt informatie naar de hersenen teruggezonden door de sensibele zenuwen. Dat kan gaan van behandeling van epilepsie, bewegingsstoornissen (zoals bij de ziekte van Parkinson),  neurologische slaapstoornissen of geheugenproblemen tot MS of een beroerte.

GZA Ziekenhuizen heeft op campus Sint-Augustinus een gespecialiseerde stroke unit voor wie wordt getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Snel het noodnummer 112 bellen en vervolgens ook een snelle, gespecialiseerde behandeling starten kan levens redden. De klok begint immers te tikken wanneer de eerste verschijnselen zich voordoen: de kans op hersenbeschadiging neemt met de minuut toe – behandeling binnen de drie uur vergroot de kans op herstel.

Meer informatie vind je op onze website:

Zitdag MS-Liga op campus Sint-Vincentius

Vanaf dinsdag 28 september start de MS-Liga met een zitdag op campus Sint-Vincentius (Raadpleging neurologie - Dokterslokaal 3 - Route  135), en dit elke vierde dinsdag van de maand, in de namiddag.

Alle personen met Multiple Sclerose (niet beperkt tot GZA-patiënten) kunnen een afspraak maken met een maatschappelijk werker voor informatie en psychosociale ondersteuning.

Een afspraak kan gepland worden via de website van MS-Liga Vlaanderen (rubriek Contact > Een afspraak maken).

Multiple Sclerose is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan de zenuwbanen. Het ziekteverloop is divers en onvoorspelbaar. De missie van de MS-Liga is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.  

Zorgen over eigen alcoholgebruik of dat van een familielid? Nood aan meer informatie?

GZA Ziekenhuizen heeft een Zorgpad Alcohol geïntroduceerd. In dit zorgpad bieden we ondersteuning om zelf bewuster om te gaan met het eigen alcoholgebruik. Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan familieleden aan die te maken hebben met (overmatig) alcoholgebruik van een familielid.

Alcohol wordt in verschillende contexten voor verschillende redenen gebruikt. Het is niet altijd even gemakkelijk om het alcoholgebruik te verminderen als we niet begrijpen waarom we alcohol drinken. GZA Ziekenhuizen biedt groepsgesprekken aan verminderd tarief aan om patiënten en/of hun familieleden hierin te ondersteunen.

Afspraakinformatie