Palliatieve zorg: Levenseinde

campus Sint-Jozef, afdeling S04

Beslissingen rond het levenseinde

GZA Ziekenhuizen werkt vanuit een christelijk-ethische levensvisie. Die visie veronderstelt een zorgzame en zinvolle omgang met het eindigende leven en het sterven.

De euthanasiewet van 28 mei 2002 verandert niets aan dit uitgangspunt, maar schept wel een bijkomend kader waarbinnen vragen van patiënten een adequaat antwoord moet krijgen. Alle patiënten en hun vertegenwoordigers hebben het recht op een antwoord op essentiële zorgvragen, ook wanneer die gaan over hun levenseinde.

Vanuit het palliatief centrum zet GZA Ziekenhuizen maximaal in op een zo goed mogelijke zorg voor stervenden en hun dierbaren en hun wensen rond een menswaardig levenseinde. Kortom: "Goede palliatieve zorg is leven toevoegen aan de jaren en niet jaren toevoegen aan het leven".

We zien de handen van twee mannen die met elkaar praten. Open haard op de achtergrond.