Palliatieve zorg: Werking palliatieve zorg

campus Sint-Jozef, afdeling S04

Werking palliatieve zorg

De palliatieve afdeling van GZA Ziekenhuizen bestaat uit drie onderdelen, elk met een specifieke werking en doelgroep:

  • Palliatieve eenheid
  • Dagcentrum Ikaria
  • Palliatief support team

Palliatieve eenheid Sint-Camillus

Op de palliatieve eenheid krijgen patiënten en hun naasten gespecialiseerde hulp terwijl ze 24/7 in een comfortabele, rustige, warme en huiselijke sfeer verblijven.

De afdeling telt twaalf eenpersoonskamers. Er is een volledig aangepaste badkamer, een keuken, een stille ruimte om tot rust te komen en een gezellige living die altijd beschikbaar is voor de patiënten en hun families. Naaste familie of nabestaanden van patiënten kunnen hier dag en nacht op bezoek komen. Wanneer zij dat wensen kunnen ze ook helpen bij de verzorging.

Opname gebeurt enkel na doorverwijzing door de behandelend huisarts of specialist. Zij kunnen een opnameaanvraag indienen via het aanvraagformulier residentiële eenheid palliatieve zorg. 

Dagcentrum Ikaria

Dagcentrum Ikaria is er voor patiënten met een ernstige en/of levensbedreigende ziekte, zoals gevorderde kanker, hartfalen, COPD, nierziekten, MS, Parkinson of ALS. Wie ongeneeslijk ziek is vertoeft immers vaak liefst in een vertrouwde thuisomgeving. Maar ook dan is het fijn om af en toe eens een activiteit buiten de eigen muren te hebben. Of om de familie even een adempauze te geven.
Het dagverblijf is een ontmoetingsplaats waar ruimte is voor creatieve en ontspannende activiteiten naast de vanzelfsprekende ondersteunende zorg – zorg die patiënten en hun families helpt om zich aan te passen aan de veranderde levensrealiteit.

Huisartsen of specialisten kunnen voor hun patiënten een aanvraag indienen via het aanvraagformulier voor dagcentrum Ikaria. Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvangen patiënten en/of hun familie een uitnodiging voor een intakegesprek met de sociale dienst van de palliatieve eenheid.

Groep patiënten eet samen aan tafel

Het Palliatief Support Team

Wanneer je verneemt dat jij of iemand uit je naaste omgeving ongeneeslijk ziek is, dan heeft dat een impact op alle aspecten van jouw leven. Niet alleen verandert jouw eigen leven, ook jouw omgeving wordt beïnvloed door de ziekte. Toch sta je er niet alleen voor...

Het palliatief support team (PST) is een interprofessioneel team van deskundigen dat beschikbaar is voor ondersteuning van de verschillende diensten binnen GZA Ziekenhuizen. Het is dus geen verpleegafdeling met eigen bedden. Dit team adviseert collega’s van andere specialisaties hoe zij hun patiënten actief kunnen ondersteunen bij de verbetering van hun levenskwaliteit.

Tijdens deze moeilijke periode proberen we jou en jouw omgeving te informeren over palliatieve zorg, te adviseren, ondersteunen en te begeleiden. We gaan samen met jou op zoek naar mogelijke antwoorden op jouw vragen. In samenwerking met de behandelende arts en de verpleegkundigen van de afdeling, biedt alle PST-teamleden vanuit hun deskundigheid de meest optimale zorg aan.

We hebben palliatieve support teams op de campus Sint-Augustinus, campus Sint-Vincentius en campus Sint-Jozef. Alle medische diensten van de drie campussen van GZA Ziekenhuizen kunnen gebruik maken van de kennis van en ondersteuning door het palliatief support team.