Kwaliteitslabels

BELAC accreditatie - klinisch laboratorium GZA

Het klinisch laboratorium is sinds 2010 BELAC (404-MED)-geaccrediteerd voor meer dan 120 analyses binnen de klinische chemie, de toxicologie en therapeutische drugmonitoring, de hematologie, de infectieuze en niet-infectieuze serologie en de moleculaire hematologie en moleculaire microbiologie. Onze medewerkers werken hiervoor strikt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op de internationale ISO15189 norm.

Meer info over het klinisch laboratorium GZA vind je hier.

Belac accreditatie voor het klinisch laboratorium

BELAC accreditatie - laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie GZA

Het team van het laboratorium Pathologische Anatomie PA² zorgt voor een optimale verwerking van biopten, heelkundige resecties en cytologische weefsels voor de ziekenhuizen van zowel GZA als ZNA. Sedert 2019 is het laboratorium geaccrediteerd door BELAC (628-MED) volgens de norm ISO15189. Deze accreditatie houdt in dat een performant en steeds aan nieuwe normelementen aangepaste kwaliteitssysteem de garantie biedt dat de analyses betrouwbaar en aangepast aan de noden van arts en patiënt zijn.

Meer info over het laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie GZA vind je hier.

BELAC accreditatie laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie GZA

BCCERT - borstkliniek GZA

BCCERT (vroeger EUSOMA) is de organisatie die alle borstkankerspecialisten uit alle bij borstkankerzorg betrokken disciplines vertegenwoordigt. Haar richtlijnen “The requirements of a specialist breast unit” werden in 2000 gepubliceerd en in 2006 gereviseerd. Het doel van deze rapporten was het definiëren van objectieve normen en evaluatiecriteria om tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand beleid betreffende borstkanker te komen. De richtlijnen omvatten elk aspect van borstkankerzorg: risico en preventie, diagnose en behandeling van de primaire tumor, follow-up, behandeling van recidieven en vergevorderde ziekte, anatoompathologie, reconstructie, psychosociale opvang en audit.

logo Breast centre certification

Om erkend te worden, dient de borstkliniek:

 • alle zorgen voor goed- en kwaadaardige borstaandoeningen te verstrekken;
 • specialisten uit alle disciplines van borstkankerzorg in de behandeling te betrekken;
 • alle onderdelen van borstkankerzorg aan te bieden gaande van preventie, genetisch advies, behandeling van de primaire tumor en recidieven tot het voorzien van zorg voor gevorderde ziekte en palliatieve patiënten;
 • minstens 150 nieuwe patiënten per jaar te behandelen om een kosteneffectieve werkwijze mogelijk te maken en de chirurg van voldoende praktijkervaring te voorzien;
 • op alle vlakken multidisciplinair samen te werken;
 • voldoende psychosociale ondersteuning voor de patiënten voorhanden te hebben;
 • zorgprocessen en kwaliteit van zorgen regelmatig te evalueren en bij te sturen o.b.v. de recente wetenschappelijke richtlijnen en dit zowel bij de initiële zorg als bij follow-up.

Meer info over de borstkliniek GZA vind je hier.

Erkende mammografische eenheid - radiologie campus Sint-Augustinus

Borstkanker is één van de kankers waarvoor Europa een bevolkingsonderzoek aanbeveelt. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker loopt sinds 15 juni 2001.

 • Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen om de twee jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie laten nemen. Het onderzoek is gratis voor vrouwen die zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, zij hoeven geen remgeld te betalen.
 • Het onderzoek dient uitgevoerd te worden in een erkende mammografische eenheid. Deze eenheden moeten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en deze worden gecontroleerd door een extern organisme.

GZA Ziekenhuizen campus Sint Augustinus is een erkende mammografische eenheid. Zij voert zelf dagelijkse kwaliteitscontrole uit en twee maal per jaar voert het UZ Leuven (Radiologie LUCMFR) een externe controle uit. Zij leveren hiervoor een getuigschrift af.

Center of competence - radiotherapie GZA Ziekenhuizen

Het IAEA benoemde de dienst radiotherapie van GZA Ziekenhuizen als Center of comptence. D.w.z. dat deze dienst beschikt over de mogelijkheid om goede, consequente diensten te leveren in een economisch omgeving, die kunnen dienen als model voor andere centra voor radiotherapie. Ze voorzien professionele training in radiotherapie, hebben tele-therapie, brachytherapie, disometrie, beeldvorming en voorzien behandelingsplanning.

GZA Ziekenhuizen is een erg modern centrum dat excellente zorg voor patiënten met kanker voorziet. Ze maken uitermate efficiënt gebruik van netwerkmogelijkheden en werken papierloos. Hierdoor voldoen ze aan de IAEA criteria als "center of competence".

het kwaliteitslabel van de international atomic energy agency

ISO 9001-certificaat - Clinical Trials Oncology

CTO, de clinical trial unit van de afdeling oncologische research van het oncologisch centrum GZA streeft er naar op efficiënte wijze een actieve wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de kankerbehandeling door de deelname aan klinische studies in de oncologie. CTO beschikt over het internationale kwaliteitslabel ISO 9001:2015 en houdt dit permanent in stand.

CTO wil als ISO 9001:2015 gecertificeerd studiebureau:

 • op een efficiënte manier objectieve, betrouwbare en correcte gegevens produceren;
 • binnen de gevraagde tijdslijnen en conform de ICH-GCP richtlijnen;
 • expliciet patiënt gericht werken met bijzondere aandacht voor de veiligheid en de privacy van de patiënt;
 • een concurrentiepositie bekleden zowel nationaal als internationaal.

Meer info over CTO vind je hier.

ISO 9001 label

PET/CT accreditering

Meer dan 10 jaar geleden werd dankzij een samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen en ZNA het Da Vinci PET-centrum opgericht. Dit is momenteel de enige erkende niet-universitaire PET/CT-camera in de provincie Antwerpen.

De Europese vereniging van Nucleaire geneeskunde (EANM) heeft recent een zogenaamd EARL-programma opgestart met richtlijnen om de kwaliteit van de verschillende PET/CT-centra in Europa te harmoniseren. In februari 2013 behaalde ons Da Vinci PET-centrum deze EARL-accreditatie.

Door middel van regelmatige kwaliteitscontroles kunnen we een continue goede performantie van onze PET/CT-camera verzekeren. Dit laat ons toe om dagelijks hoog-kwalitatieve onderzoeken uit te voeren en om deel te nemen aan multicentrische studies.

Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis (BFHI) - campus Sint-Vincentius

Op 5 oktober 2006 mocht GZA Ziekenhuizen, campus Sint-Vincentius het label van “babyvriendelijk ziekenhuis” in ontvangst nemen, een internationaal certificaat van UNICEF en WGO. Dit label is een internationale erkenning voor onze inspanning om borstvoeding te promoten en te ondersteunen, evenals het moedervriendelijk beleid in de verloskamer. Onze manier van werken steunt het beleid van UNICEF/WGO. Dit beleid is gebaseerd op tien vuistregels.

De internationale Code wordt ook nageleefd. Vervangmiddelen voor moedermelk en borstvoeding worden niet gepromoot, verspreid of gratis uitgedeeld.

Meer informatie over de materniteit en het BFHI-label vind je hier.

Bbaby- en moedervriendelijk ziekenhuis (BFHI) - campus Sint-Vincentius

FAVV toelatingen - grootkeukens

 • Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), hiervoor is een registratie nodig.
 • Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten (waaronder de grootkeukens) is tevens een toelating of een erkenning vereist.

De toelating wordt door het FAVV afgeleverd ingeval aan de toelatingsvoorwaarden voldoen wordt. De toelating is onbeperkt geldig zolang men aan de voorwaarden blijft voldoen. Het FAVV doet onaangekondigde audits op regelmatige basis (jaarplan). Indien er zich wijzigingen in de activiteiten of in de administratieve gegevens voordoen, dient het FAVV hiervan op de hoogte gesteld te worden. Er is verplichting tot het afficheren van de toelating voor inrichtingen die levensmiddelen verkopen of afleveren aan de eindverbruiker, in dit geval de patiënt of de bezoeker. De affiche dient op een duidelijk zichtbare plaats te hangen.

De toelatingen voor de grootkeukens op al onze campussen zijn voorzien aan het onthaal van de betreffende campus en/of op de schermen in de onthaalruimten.

De toelatingen voor de bezoekerscafetaria en –shops zijn op de betreffende plaatsen voorzien.

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

JACIE-accreditatie

De JACIE-accreditatie is een internationaal erkende accreditatie voor centra die stamceltransplantaties uitvoeren. Stamceltransplantatie is een medische handeling bij bloed- en lymfklierkanker en bepaalde bloedziekten waarbij de patiënt stamcellen ontvangt uit het bloed of het beenmerg van een donor. De dienst hematologie van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, die deel uitmaakt van het oncologisch centrum, behaalde de JACIE-accreditering op 15 mei 2017. Deze is vier jaar geldig.

JACIE-accreditatie