Kwaliteitsmetingen

Kwaliteit van zorgen wordt gemeten aan de hand van een aantal parameters, de kwaliteitsindicatoren. Dit zijn cijfers die ons een aanwijzing geven over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Zorginspectie

De zorginspectie is het toezichtsmodel van de Vlaamse overheid voor de Vlaamse ziekenhuizen.

Meer info over de zorginspectie vind je op de website van het departement welzijn, volksgezondheid en gezin.

Meer informatie over inspectieverslagen en openbaarheid vind je hier terug.

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteit van zorgen wordt gemeten aan de hand van een aantal parameters, de kwaliteitsindicatoren. Dit zijn cijfers die ons een aanwijzing geven over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Type indicatoren

  • Procesindicatoren kijken naar de manier waarop de zorg wordt georganiseerd, vb. de volgorde van de toegediende zorgen, de wachttijden, het opvolgen van klinische richtlijnen ...  
  • Resultaatsindicatoren kijken naar het gevolg van de klinische zorg op de gezondheidstoestand van de patiënt, vb. percentage van herval na een behandeling, overleving na een ingreep, infectie,  ….
  • De structurele indicatoren hebben betrekking op de beschikbare middelen en personeel in het ziekenhuis vb. het aantal artsen en verpleegkundigen, het aantal scanners of het aantal chirurgische ingrepen per ziekenhuis, ….
Verpleegster binnen de algemene, digestieve en pediatrische heelkunde

Interne meting

De kwaliteit van de zorgverlening in het ziekenhuis wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Een team samengesteld uit beleidsmedewerkers en collega’s observeert tijdens het toedienen van zorg, kijkt patiëntendossiers na, bevraagt medewerkers en patiënten … De bevindingen worden vergeleken met gangbare kwaliteitsnormen en interne afspraken. Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten.  Naast de ziekenhuisbrede metingen, meten en verbeteren zorgafdelingen zelf doorlopend ook hun kwaliteit van zorg en overleggen samen waar het anders of beter moet.

 

Externe meting

In samenwerking met de ziekenhuiskoepels werd in de zomer van 2011 een Vlaams indicatorenforum opgestart, het VIP²-project.  De partners in dit project zijn het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid, de Zorginspectie, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen, de mutualiteiten, het Vlaams Patiëntenplatform en de Vereniging van ziekenhuizen. Het project streeft naar een continue verbetering van de zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen.

Hierbij komen collega’s van andere ziekenhuizen de zorgverlening in ons ziekenhuis beoordelen.  
Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken.
De website www.zorgkwaliteit.be biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. De resultaten van GZA Ziekenhuizen zijn uiteraard ook beschikbaar.