Reflectiekamer

De Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA is uitsluitend gericht op het formuleren van algemeen medisch-ethische richtlijnen voor de GZA voorzieningen.

Samenstelling

Alle leden van de andere kamers van de CME GZA kunnen eveneens deel uitmaken van de reflectiekamer. De reflectiekamer wordt steeds aangevuld met (andere) medewerkers/artsen, afkomstig van diensten die een bijzondere bekwaamheid hebben in het thema dat de reflectiekamer op dat ogenblik behandelt.

Werking

De reflectiekamer kan naar behoefte over elk reflectieonderwerp de nodige overlegmomenten plannen, alsook interne en externe experten betrekken. De resulterende zorgethische richtlijn wordt overhandigd aan de raad van bestuur en de medische raad en wordt, na volledige goedkeuring, op deze website gepubliceerd.

Zorgethische richtlijnen

De reflectiekamer formuleerde in het verleden al volgende richtlijnen die door de medische raad en de raad van bestuur werden goedgekeurd:

Contacteer bij vragen of opmerkingen over bovenstaande richtlijnen ec@gza.be.