Bereikbaarheid campus Sint-Augustinus tijdens wegenwerken vanaf 4 mei

Bereikbaarheid campus Sint-Augustinus tijdens wegenwerken vanaf 4 mei

Vanaf maandag 4 mei 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Groenenborgerlaan/Ringlaan in Wilrijk, nabij campus Sint-Augustinus. Het kruispunt wordt heringericht met onder meer een veilige fietsoversteek en een groen middeneiland. De werken zullen ongeveer zeven weken duren en impact hebben op het gemotoriseerd verkeer. ​

Verkeershinder:

Tijdens de werken is dwarsend autoverkeer op het kruispunt niet mogelijk. Wel worden alle bewegingen aan het kruispunt mogelijk gehouden door te werken met terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan. 

  • Om de verkeershinder te beperken wordt er gewerkt met terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan, zodat alle bewegingen steeds mogelijk blijven.

    • Aan de noordzijde van de werfzone kan het verkeer keren aan het kruispunt met de Hindenstraat en de Hendrik Marckstraat.
    • Aan de zuidzijde kan het verkeer keren aan de doorsteek ter hoogte van de Gemzenstraat. 
  • Verkeer komende van de Groenenborgerlaan en de Ringlaan moet aan de werfzone over één rijstrook passeren en verplicht rechts afslaan in de Prins Boudewijnlaan (mee met de rijrichting).
  • Fietsers die in de Prins Boudewijnlaan van noord naar zuid fietsen of omgekeerd, kunnen de werfzone steeds passeren via een veilige doorgang aan beide kanten van de werfzone. 
  • Voor voetgangers en fietsers die vanuit de Groenenborgerlaan of de Ringlaan het kruispunt willen oversteken, voorzien we een doorgang door de werfzone (de groene pijlen op het plan).

​De huidige planning is onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden. De meest actuele informatie en alle kaartmateriaal is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

Wegenwerken Groenenborgerlaan